NEC ziet kansen voor de continuïteit van de club in advies college

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
11 oktober 2023

Op dinsdag 10 oktober heeft het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders een advies geschreven aan de gemeenteraad. In dat advies wordt negatief geadviseerd over het plan met de woontorens naast het Goffertstadion. 

Dit betreurt N.E.C. zeer, maar het doet de club goed dat we in het advies wel een aantal aanknopingspunten lezen waar N.E.C. als betaald voetbalvereniging kansen ziet zelfstandig te kunnen blijven bestaan. 

N.E.C. heeft de laatste jaren op vele manieren en via vele wegen laten zien dat het Goffertstadion met alleen voetbal niet levensvatbaar is in de zeer veranderende nationale en internationale voetbalwereld. Met deze eerste reactie van het college aan de gemeenteraad zien we kansen om samen te zoeken naar succesvolle oplossingen om N.E.C. los te weken van de gemeente. Met een toekomst die helemaal los staat van de gemeente, wat ook één van de eisen is die de gemeente jaren geleden zelf stelde.

Algemeen directeur Wilco van Schaik geeft een eerste reactie op de brief die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd: “We vinden het jammer dat ons plan omtrent de woningbouw niet wordt omarmd door het college. We hebben hier veel tijd, moeite en onderzoek ingestopt, tot en met een ruime buurtparticipatie. Dan is het jammer dat dit niet wordt beloond met een positief advies. Echter vinden we het een goed bericht dat de gemeente bereid is om naar oplossingen te zoeken om het stadion beter te kunnen exploiteren. Het geeft aan dat de gemeente de noodzaak ziet dat er naast voetbal andere exploitatiemogelijkheden moeten komen in het Goffertstadion. Door de kansen die er nu worden geboden middels een passende aankoop én de mogelijkheden tot verbreding van activiteiten, is een gezonde exploitatie voor N.E.C. in de toekomst mogelijk.”

“We zien dit als waardering voor de club en de maatschappelijke bijdrage die we hebben voor de stad en de regio. We zijn meer dan voetbal. Onze maatschappelijke activiteiten, die alle lagen van de bevolking raken, bewijzen dat al jaren. Ik voel dat we elkaar als gemeente en N.E.C. kunnen helpen en tegemoet kunnen komen. De woningbouw leverde eerder veel verdeeldheid op. Niet alleen in de politiek, maar ook in de naaste omgeving van het stadion. We zijn een club die juist wil verbinden, die altijd uitgaat van samen in plaats van tegen. Vandaar dat wij kunnen leven met dit advies en hopen op steun van de gemeenteraad om de verbreding die we op deze locatie wensen. Dit in combinatie met een passende prijs voor de aankoop van het stadion.”

“We kijken uit naar een goede samenwerking met de gemeente en rekenen op een goed resultaat, waardoor de continuïteit van N.E.C. door een bredere invulling van het stadion wordt gewaarborgd. Zo kunnen we een belangrijke pijler blijven voor veel mensen in de stad en regio. Van supporters tot deelnemers aan onze maatschappelijke programma’s. Van de OSRN-leden tot overige stakeholders, want N.E.C. blijft altijd uitgaan van het feit dat we samen ‘ten strijde trekken’ voor club en stad”, sluit Van Schaik af.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen