Herstel dijken rivierengebied na graverij door bevers

Van onze redactie
13 september 2023

Waterschap Rivierenland herstelt de komende weken schade door bevers aan de Maasdijk bij Nederasselt. Met enkele maatregelen aan het Molenwiel ontstaat een situatie waarin bever en dijk naast elkaar blijven bestaan.

Herstel van beverschade in dijken in Dodewaard (2018). Foto: Waterschap Rivierenland.

Afgelopen jaar bleken bevers te graven in de Maasdijk bij het Molenwiel. Om de schade te herstellen, verwijdert het waterschap eerst begroeiing tussen de plas en de dijk. Dat maakt de locatie toegankelijk en het maakt latere controle mogelijk op dit kwetsbare dijktraject. Later richten waterschap en gemeente Heumen het terrein zo in dat de dijk veilig blijft, ook als er bevers in het wiel leven. Bij de inrichting houden we rekening met recreatie en ecologie aan het Molenwiel.

Bever gedijt in rivierengebied, ook in Nijmegen
De bever doet het goed in het rivierengebied. Dat is gunstig voor de ecologie, de bever is de bekroning van natte natuur. Maar de groeiende populatie is een risico voor de dijken langs de grote rivieren, waarachter een miljoen Nederlanders wonen en werken. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor hun waterveiligheid. Omdat de bever een inheemse beschermde diersoort is, werkt men met een beverprotocol. Jaarlijks herstelt Waterschap Rivierenland steeds meer schades.

Bijna een eeuw zonder dijkdoorbraak
De Maasdijk bij Nederasselt beschermt het Land van Maas en Waal al sinds 1321, ruim zeven eeuwen. De laatste keer dat deze dijk brak, was bijna een eeuw geleden in 1926. Dat gebeurde zo’n 500 meter ten oosten van het Molenwiel.

Herstel van beverschade in dijken in Wamel (2022). Foto: Waterschap Rivierenland


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen