ROC Nijmegen in actie tegen laaggeletterdheid

Van onze redactie
7 september 2023

8 t/m 15 september Week van lezen en schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij daardoor ook niet goed omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Vandaag, op Wereldalfabetiseringsdag, start de Week van lezen en schrijven. In deze week vraagt Stichting Lezen en Schrijven extra aandacht voor laaggeletterdheid. In het Rijk van Nijmegen gaat het om 10% van de volwassenen die worstelen met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Voor deze groep biedt ROC Nijmegen bijscholingsmogelijkheden.

Kansen benutten
Moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben voor iemands leven. Laaggeletterden vinden vaak moeilijker een baan en hebben minder grip op hun geldzaken. Om laaggeletterdheid aan te pakken, heeft ROC Nijmegen de cursus Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden ontwikkeld. In deze cursus kunnen deelnemers op hun eigen tempo werken aan het verbeteren van hun lees- en schrijfvaardigheden in het Nederlands, evenals het werken met de computer.

Taalheld Gertie
De cursus wordt onder andere verzorgd door Gertie Brandts, docent bij ROC Nijmegen en genomineerd Taalheld. Gertie benadrukt: "Het is van cruciaal belang dat we als samenleving laaggeletterden niet afschrijven, maar juist in hen blijven investeren. Laten we deze week benutten om in actie te komen. Het is essentieel dat iedereen in Nederland gedurende hun hele leven de kans heeft om te blijven leren. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en stelt mensen in staat om zelfstandiger te participeren in de samenleving."

Herkennen en doorverwijzen
Waarschijnlijk kom jij ook laaggeletterdheid tegen in je omgeving. Herken de signalen:

  • Alleen kijken naar een tekst zonder de ogen te bewegen over de tekst. 
  • Geen punten of komma’s gebruiken. 
  • Geen e-mailadres hebben. 
  • Moeite hebben met mobiel bankieren. 
  • Een slecht leesbaar handschrift hebben. 
  • Vaak of een lange periode werkloos zijn. 
  • Negatief praten over schoolervaring. 
  • Smoesjes gebruiken als ‘bril vergeten zijn’ of ‘zere hand hebben’ als gevraagd wordt iets te lezen of te schrijven.

Kom in actie en verwijs door, zodat meer mensen de kans krijgen om te leren lezen en schrijven. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Meer informatie over meedoen aan deze cursus is te vinden op de website van ROC Nijmegen.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen