Nijmegen zet zich in voor emancipatie intersekse personen en acceptatie seksediversiteit

Van onze redactie
19 juli 2023

Ondertekening Nederlandse Intersekse Verklaring

Tijdens de opening van Roze Woensdag, 19 juli, ondertekenden Cilia Daemen, wethouder gemeente Nijmegen, en Miriam van der Have, directeur Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID, de Nederlandse Intersekse Verklaring.

Met de ondertekening verklaart de gemeente Nijmegen zich in te zetten voor de emancipatie van intersekse personen en acceptatie van seksediversiteit.

Binnen de afkorting lhbtiq+ staat de ‘i’ voor intersekse. Intersekse mensen hebben de ervaring van geboren zijn met een lichaam dat niet past in het maatschappelijke beeld van man of vrouw. Ervaringen staan in die omschrijving voorop, omdat het niet het lichaam is dat intersekse personen anders maakt – ieder lichaam is immers verschillend – maar de manier waarop onze maatschappij met intersekse personen omgaat. Zo ondervinden intersekse personen buitengewoon veel discriminatie, onnodige medicalisering, en is er veel schaamte en ongemak rondom het thema.

Intersekse personen betrekken bij alle acties Regenboogagenda
Ongeveer 1 op de 90 mensen is intersekse. Dit betekent dat er naar schatting 1900 intersekse mensen in Nijmegen wonen. Wethouder Cilia Daemen, betrokken vanuit de portefeuille Inclusie: “Ook deze inwoners van Nijmegen moeten zich hier thuis kunnen voelen. Helaas hebben zij nog vaak te maken met taboe en discriminatie wat weer kan leiden tot isolement en onzichtbaarheid. We vinden het dan ook belangrijk dat er aandacht is voor de inclusie van intersekse personen en de acties die daarvoor nodig zijn. Zo worden intersekse personen bij alle acties van de Regenboogagenda meegenomen.” Het ondertekenen van de Nederlandse Intersekse Verklaring is overigens één van de doelstellingen van de Regenboogagenda.

Acceptatie en zichtbaarheid van seksediversiteit nog erg gering
Dat deze verklaring belangrijk is voor intersekse personen licht Miriam van der Have, directeur NNID, toe: “De acceptatie en zichtbaarheid van seksediversiteit is nog erg gering. Vaak worden intersekse personen vooral vanuit een medisch perspectief benaderd, terwijl dat niet relevant is en ze zo juist onzichtbaarder worden. Het is daarom erg waardevol dat gemeenten zich expliciet inzetten voor de emancipatie van intersekse personen.”

Nederlandse Intersekse Verklaring
De verklaring bestaat uit vijf punten:
> Inzet voor zichtbaarheid
> Ontwikkelen van opleidings- en bewustmakingsprogramma’s
> Kritische houding ten opzichte van medicaliserende instellingen
> Meer aandacht voor behoeftes van intersekse personen
> Ondersteunen van initiatieven die intersekse-emancipatie bevorderen

Ondertekening op Roze Woensdag
De Nederlandse Intersekse Verklaring is getekend tijdens de opening van Roze Woensdag. Eén van de grootste LHBTIQ+ feesten in Nederland, georganiseerd door Stichting Roze Woensdag. Tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen is het op Roze Woensdag feest én wordt stilgestaan bij LHBTI-rechten en -zichtbaarheid.

Meer informatie seksediversiteit
Meer informatie over intersekse en seksediversiteit? Kijk op seksediversiteit.nl


Dit bericht delen:

Advertenties