Dar: "Samen werken aan een circulaire, frisse en groene leefomgeving"

Van onze redactie | Foto door Dar
3 juli 2023

Maatschappelijk Jaarverslag Dar 2022: "Samen werken aan een circulaire, frisse en groene leefomgeving"

Met trots presenteert Dar haar maatschappelijk jaarverslag van 2022: Samen werken aan een circulaire, frisse en groene leefomgeving. In dit verslag komt aan bod hoe Dar het afgelopen jaar met betrokkenen werkte aan het realiseren van de ambities uit haar strategisch plan: ‘Dar, dat zijn wij’ op vier strategische thema’s (zie hieronder).
"Het kleurrijke maatschappelijk jaaroverzicht maakt inzichtelijk welke impact wij als Dar samen met al onze stakeholders realiseren. Dit gaat verder dan alleen duurzaam afvalbeheer en beheer openbare ruimte. Dar nodigt daarom iedereen van harte uit om het maatschappelijk en het financieel jaarverslag te lezen. En vooral ook na te denken over de bijdrage die jij of jouw organisatie kan leveren aan een circulaire, frisse en groene leefomgeving. Dar doet dit graag samen."

Thema Grondstoffen en circulaire economie
Mooie voorbeelden van dit thema zijn de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en het verbeteren van de kwaliteit van gft-afval en plastic+. In 2021 haalde Dar al 200.000 kilo luiers op. In 2022 was dit maar liefst 859.000 kilo. Dit is veel meer dan verwacht en levert meer dan 558 ton CO2-besparing op. De verwachting voor 2023 is inmiddels al 1.500.000 kilo. Voor het verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen, voerde Dar weer wijkacties uit; met sterk positief resultaat.

Thema Samenwerken in de openbare ruimte
In 2022 nam Dar onder andere de waterknaller in gebruik en werd gestart met bladmulchen in een aantal parken in Nijmegen. De waterknaller is een voorbeeld van duurzame onkruidbeheersing. Het water dat Dar gebruikt voor het beheersen van onkruid, wordt bij ARN verwarmd door restwarmte van de verbrandingsinstallatie.

Thema Duurzame bedrijfsvoering: Duurzaam en efficiënt de toekomst in
Dar zette in 2022 ook stappen op het gebied van digitalisering, zoals het meer werken met boardcomputers op de afdeling Inzameling en Beheer Openbare Ruimte (wijkonderhoud).

Thema Trots personeel
In alle acties en gebeurtenissen van 2022 is zichtbaar dat het de Dar-mensen zijn die het werk doen. Dit doen Dar-medewerkers niet alleen, maar samen met gemeenten, inwoners, leveranciers, scholen, organisaties en andere betrokken partijen. Dar is hier trots op. Net als op het feit dat Dar in 2022 werd uitgeroepen tot vitaalste vakbedrijf in haar sector.

Financieel jaarverslag
Dar kijkt terug op een intensief en uitdagend jaar met mooie resultaten. De oorlog in Oekraïne zorgde, naast alle onrust, voor kostendruk door stijgende inflatie en toenemende brandstofkosten. En ook de krapte op de arbeidsmarkt speelde een grote rol. Ondanks uitdagingen als deze, was het een mooi jaar. De omzet steeg licht naar € 43,9 miljoen. Het jaar 2022 sluit af met een financieel resultaat van € 0.8 miljoen. Dar gaat in 2023 op dezelfde voet verder. Dit betekent dat Dar haar werk veilig, vol trots doet en elke dag samen beter.

Maatschappelijk en/of financieel jaarverslag 2022 lezen?
Op www.dar.nl/publicaties staat het maatschappelijk jaarverslag van 2022, net als het financiële jaarverslag van 2022. Hier staat ook de video van het maatschappelijk jaarverslag.

 

Foto door Dar: Thema grondstoffen en circulaire economie: Dar-medewerkers en afvalcoaches doen wijkacties voor de verbetering van de kwaliteit van plastic+.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen