Geld voor bouwen betaalbare woningen Winkelsteeg en Stationsgebied

Van onze redactie
23 juni 2023

Nijmegen krijgt opnieuw 24 miljoen euro van het Rijk voor het bouwen van ongeveer 7.500 woningen in de Winkelsteeg en in de nieuwe Stationsomgeving. Als tegenprestatie zorgt Nijmegen ervoor dat hiervan tweederde betaalbaar is.

Dat betekent dat er 30% sociale huurwoningen en 35% middenhuur en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000) worden gerealiseerd. Met de extra financiële middelen zorgen we er ook voor dat de omgeving groen en toekomstbestendig wordt ingericht.

Nijmegen is een stad die groeit. De stad heeft een van de grootste woningtekorten van Nederland. We willen dat er in onze stad voldoende en betaalbare woningen zijn. Daarom heeft de gemeente ambitieuze plannen om veel woningen te bouwen in de Winkelsteeg en in het Stationsgebied. Deze nieuwe Rijksgelden komen voort uit de samenwerking via de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen en nieuwe afspraken die staan in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, die de afgelopen jaren zijn opgesteld door het Rijk, twee provincies, drie waterschappen, twee regio’s en 26 gemeenten.

Het vandaag toegekende bedrag is nodig voor groen- en klimaatadaptatie, voor investeringen in meervoudig ruimtegebruik en het afdekken van tekorten voor betaalbare woningbouw. Het geld komt uit een gebiedsbudget van 475 miljoen voor 17 grootschalige woningbouwlocaties in Nederland. Nijmegen heeft met het Stationsgebied en de Kanaalzone twee van deze locaties. Winkelsteeg is onderdeel van de Kanaalzone.

Die samenwerking heeft inmiddels al 200 miljoen euro aan Rijksgeld opgeleverd; te weten voor het Stationsgebied 3.500 woningen t/m 2030 (99 miljoen euro), voor de Kanaalzone 5.250 woningen t/m 2030 (98 miljoen euro) en de overige 3 miljoen euro is gegaan naar huisvesting voor aandachtsgroepen zoals dak- en thuisloze mensen, statushouders, mensen met een zorgvraag, studenten en andere spoedzoekers elders in de stad

Wethouder Noël Vergunst: “Het is goed nieuws voor onze stad dat we opnieuw zo’n grote bijdrage vanuit Den Haag krijgen. Met dit geld kunnen we tot en met 2030 betaalbare woningen blijven bouwen. En ook kunnen we de gebieden klimaat adaptief inrichten met oog op de klimaatveranderingen. Ik ben blij dat de samenwerking tussen stad, regio en Rijk zijn vruchten afwerpt. Maar de actualiteit is dat het een grote uitdaging is om woningbouwprojecten die op het punt van start bouw staan ook werkelijk te starten. Ik ben dan ook blij dat het Rijk nu ook werkt aan een Start Bouw Impuls om deze projecten werkelijk te starten."


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen