Openbaar Carnaval Nijmegen pleit voor verruiming schooltoets met carnaval 2024

Van onze redactie
23 juni 2023

Wouter Fremery, de voorzitter van de Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen, stuurde aan de overheid een brief om te pleiten voor verruiming van de toetsmogelijkheden op basisscholen tijdens carnaval 2024.

Geacht Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Even ter inleiding voor u.

Definitie van carnaval:

Carnaval is het feest dat voorafgaat aan de veertigdaagse vasten voor Pasen, met name gevierd in rooms-katholieke landen en streken. Vermommingen, optochten, de oprichting van een narrenrijk en uitbundige, gezellige feesten voor jong en oud.

Zoals u ziet is carnaval geen feest dat jaarlijks georganiseerd wordt op een datum die willekeurig gekozen wordt. Ook in 2024 is carnaval gekoppeld aan de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. En laten we wel wezen; Pasen, Pinksteren, Kerst en ook voor Hemelvaartsdag geldt dat we voor de komende jaren weten op welke data deze (feest)dagen vallen en desgewenst gevierd worden door wie zich daartoe geroepen voelt.

Gelooft u mij. De jeugd van Knotsenburg, zoals Nijmegen heet in de carnavalsperiode, voelt zich zeer geroepen om op scholen, in het centrum, bij hun sportverenigingen en bij de carnavalsverenigingen samen met hun eigen Stadsjeugdprins carnaval te vieren. Dit kunt u hen toch niet misgunnen?

Ik weet zeker dat uw onlangs afgetreden minister Wiersma, als geboren Fries, tijdens de laatst gereden Elfstedentocht in 1997 als leerling van de basisschool in Franeker met al zijn klasgenootjes langs de kant heeft gestaan om te genieten van de tocht. Dit soort genot kunt u, als ministerie, de basisschoolleerlingen van onze mooie, oudste stad van Nederland, toch niet ontzeggen en gunt u hen alstublieft het feest van carnaval.

Daarom roep ik, als voorzitter van de Federatie Openbaar Carnaval Nijmegen, u op om niet alleen met ons in gesprek te gaan, maar daarnaast samen met gemeentebesturen te kijken naar de mogelijkheden de toetsperiode alsnog te verruimen of de toets te verplaatsen. Hiermee sluit de F.O.C.N. zich aan bij de vele initiatieven die in een eerder stadium al opgestart zijn.

Het is een cliché maar nog steeds zo waar: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En juist dat moet u, als ministerie, aanspreken.

Laten we hopen dat n.a.v. van de vele reacties op de planning van de doorstroomtoets in de carnavalsperiode vanuit de vele regio’s, een stukje voortschrijdend inzicht bij u optreedt en u als ministerie van alle basisschoolleerlingen van Nederland hen dit traditionele feest gunt.

Met vriendelijke groet en alvast bedankt voor uw reactie,
Wouter Fremery


Dit bericht delen:

Advertenties