Nijmegen: avond- en nachtafsluiting centrumstraten

Van onze redactie
14 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023 sluit de gemeente de centrumstraten Arksteestraat, Molenstraat, van Welderenstraat, Tweede en Eerste Walstraat af voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt van 18:00 tot 06:00 uur en op koopavonden van 21:00 tot 06:00 uur.

Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en neemt de overlast af voor de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat 91% van direct aanwonenden en 83% van de mensen uit het omliggend gebied overlast ervaart.

De avond- en nachtafsluiting wordt gerealiseerd door camera’s op te stellen bij de straten en die te combineren met duidelijke bebording. Op de Molenstraat komt een poller, een beweegbare fysieke versperring.

Proefafsluiting
In 2022/2023 heeft er al een proefafsluiting plaatsgevonden om te onderzoeken wat de effecten zijn van een afsluiting. Hierbij zijn verschillende straten op verschillende tijdstippen afgesloten. Dat is gebeurd in drie fases, waarbij steeds een groter deel van de straten afgesloten werd. Ook zijn er meerdere enquêtes afgenomen waar iedereen die in deze straten en het breder omringend gebied woont, werkt of onderneemt. Ook bezoekers van het gebied zijn ondervraagd. De enquêtes gingen onder andere over snelheid van verkeer, overlast, onveilig gevoel en parkeerruimte.

Leefbaarheid verbetert
Uit de resultaten van alle onderzoeken en gesprekken blijkt dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van zowel het afgesloten gebied als de omgeving effectief verbetert bij afsluiting. Zowel het overgrote deel van de omwonenden en ondernemers als de politie staan positief tegenover de afsluiting. Zo gaven de inwoners aan dat de proefafsluiting zorgde voor een verbeterde leefbaarheid van het gebied. Ook de politie merkt dat het gebied rustiger, veiliger en beter te overzien is.

Ondernemers bereikbaar
De afsluiting leidt niet tot een merkbare verplaatsing van overlast. Wel merken de gebruikers een lichte verhoging van de parkeerdruk in de omgeving. Ondernemers hadden daarnaast zorgen over bereikbaarheid, zowel voor hun bezorgingen (catering) als voor laden en lossen. Daarom worden de camera’s en andere handhavingsmiddelen zo ingesteld dat zij altijd bij hun onderneming kunnen komen. De avondafsluiting past in het beleid van de gemeente om de binnenstad meer autoluw te maken.

Start
Rond de zomer verwacht de gemeente de camera’s, de borden en de poller te plaatsen: "Als deze zijn geplaatst evalueren we na 3 maanden hoe de avond- en nachtafsluiting presteert."


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen