Nijmeegse boa draagt vanaf 1 juli bodycam

Van onze redactie
12 juni 2023

Vanaf 1 juli 2023 dragen de Nijmeegse buitengewoon opsporingsambtenaren bodycams. In april besloot het college van B&W al, naar aanleiding van een evaluatie van twee proefperiodes, dat bodycams toegevoegd zouden worden aan de uitrusting. Inmiddels zijn ook afspraken rond inzet en privacy uitgewerkt en kunnen de camera’s vanaf 1 juli in gebruik worden genomen.

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) dragen de camera duidelijk zichtbaar. Zij kunnen ervoor kiezen de camera aan te zetten in situaties waarin zij, collega’s of omstanders zich onveilig of bedreigd voelen, of wanneer zo’n situatie aan het ontstaan is.

Privacy
Het gebruik van de bodycam voldoet aan wet- en regelgeving. Privacyrisico’s voor zowel burgers als de boa zelf worden zoveel mogelijk ondervangen. Bij opname wordt direct (of als dat door acuut handelen niet meteen kan, zo snel mogelijk) gemeld dat er opnamen gemaakt gaan worden. De opname wordt direct gestopt als de dreigende situatie voorbij is, of er toch geen sprake is van escalatie. Gefilmde personen krijgen te horen waar ze terecht kunnen voor informatie over de beelden en binnen welke termijn de beelden worden gewist.

Gebruik
De bodycam maakt voortdurend opnames, die telkens na 30 seconden worden overschreven. Dit betekent dat zodra de boa een opname start, de voorafgaande 30 seconden ook opgenomen zijn. Op deze manier worden ook beelden voorafgaand aan escalerende situaties vastgelegd.

Opnames worden automatisch gewist na 28 dagen, tenzij langer nodig is omdat:

- de boa beelden wil inzien om het eigen handelen te evalueren, om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen;
- een burger inzage vraagt, of een klacht indient tegen het handelen van een boa;
- de opname gebruikt wordt om te leren van situaties waar de veiligheid(sgevoelens) van een boa in het geding waren;
- de opname gevorderd wordt door de politie.

De beelden van de bodycams kunnen ook worden gebruikt voor leerdoelstellingen (intervisie). Bij gebruik van opnames voor dat doel wordt toestemming gevraagd aan de boa’s en andere personen die gefilmd zijn. Zonder toestemming, of als toestemming vragen niet mogelijk was, worden de beelden zodanig bewerkt dat de gefilmde personen niet herkenbaar zijn.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen