Nijmegen bouwt verder aan haar toekomst: nieuw bestemmingsplan Winkelsteeg Kanaalknoop Noord

Van onze redactie
7 juni 2023

De Kanaalknoop is één van de eerste werk- en woongebieden van Winkelsteeg die Nijmegen gaat ontwikkelen, naast NDW21 en Stationsomgeving Goffert. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van ongeveer 2.700 woningen, 57.500 m2 bedrijven en 14.000 m2 voorzieningen, waaronder sportvelden en horeca.

Het ontwerp bestemmingsplan Winkelsteeg Kanaalknoop Noord is nu klaar. Het ligt samen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage van 8 juni t/m 19 juli. 

Levendige plek voor werken en wonen 
Nijmegen wil de komende twintig jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en zorgen voor 10.000 extra banen. Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in deze wens. Het wordt een wijk met ruimte voor ontmoeten, bewegen en ontspanning. Een levendig gebied, centraal in de stad, dat klaar is voor de toekomst. Het wordt een gevarieerde stadswijk die zorgt voor een betere verbinding van de stadwijken Dukenburg en Lindenholt met de rest van Nijmegen. 

Betaalbaar en groen wonen 
In het deelgebied Kanaalknoop (noord en zuid samen) komen ongeveer 4.000 woningen en er komt ruimte voor bedrijven. Betaalbare woningen en goede bereikbaarheid is het uitgangspunt in de plannen. Het woonprogramma richt zich op betaalbare appartementen, waarvan een groot deel sociaal. Je kunt er straks sporten, er komen wat winkels en ook horeca. Verder komt er een brede groene strook en willen we toe naar andere vormen van vervoer. 

Wat gaat ter inzage? 
Tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan Winkelsteeg Kanaalknoop Noord wordt het ontwerp beeldkwaliteitsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop Noord ter inzage gelegd. Ter voorbereiding op het bestemmingsplan heeft de gemeente met verschillende bedrijven, eigenaren, gebruikers van percelen in het bestemmingsplangebied en belangstellenden gesproken over de plannen. 

Inloopbijeenkomst 20 juni 2023 
Op 20 juni organiseren we een inloopbijeenkomst voor bedrijven, omwonenden en andere belangstellenden over de plannen voor Kanaalknoop Noord. Betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Plan ter inzage 
Van donderdag 8 juni tot en met woensdag 19 juli 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage bij: - Gemeente Nijmegen (Stadswinkel), Mariënburg 30, Nijmegen. - Steunpunt Stadswinkel Dukenburg, Meijhorst 7039, Nijmegen. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is vanaf donderdag 8 juni 2023 ook in te zien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen....

Vervolg 
In de tijd dat de stukken ter inzage liggen, kunnen mensen erop reageren door een zienswijze in te dienen. Na afloop van deze periode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen in een nota van beantwoording. Alle indieners van een zienswijze ontvangen de nota van beantwoording. De stukken gaan daarna ter vaststelling naar het college van B en W en naar de gemeenteraad. De raad neemt najaar 2023 een besluit over de plannen. 

Meer informatie 
Kijk dan op winkelsteeg.nijmegen.nl voor de actuele status van de verschillende projecten in het gebied. Ook kunt u contact opnemen via winkelsteeg@nijmegen.nl.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen