Nijmegen helpt bij verduurzamen monumenten

Van onze redactie
7 juni 2023

Nijmegen gaat monumenteneigenaren stimuleren om te verduurzamen. Door drempels te verlagen, te informeren, te adviseren en te ontzorgen.  Daarvoor is een  uitvoeringsprogramma opgesteld. Vanaf 1 juni is er een speciale adviseur bij de gemeente om te helpen met het verduurzamen van monumentale panden.

De gemeente vindt het belangrijk om de monumenten in de stad goed te beschermen en in stand te houden. Voor monumenteigenaren is op dit moment de grootste opgave het beperken van het energieverbruik. Om de monumentale waarde te behouden én om te zorgen dat eigenaren zoveel mogelijk energie kunnen besparen gaat de gemeente de monumenteigenaren hierbij ondersteunen. Zo blijven monumenten bruikbaar en betaalbaar.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het monumenteigenaren meer moeite kost om hun pand te verduurzamen. Vaak wordt gedacht dat er bij monumenten niets mag of mogelijk is. Dat is niet zo. Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen bij monumenten. Alleen zijn deze niet altijd bekend bij eigenaren. Daarnaast vinden eigenaren de vergunningenprocedure soms lastig en kunnen kosten hoger uitvallen. Dat komt onder meer doordat er voor een vergunning tekeningen en andere documenten nodig zijn.

Nieuwe mogelijkheden
Bij de gemeente kan iedereen vanaf juni terecht bij de adviseur duurzame monumentenzorg. Deze persoon wordt hét aanspreekpunt voor monumenteigenaren. Ook komen er informatiebijeenkomsten, gezamenlijke inkoopacties en een nieuwe subsidieregeling voor duurzame instandhouding van monumenten. Waar het kan, maakt de gemeente de regels en procedures eenvoudiger. Binnenkort besluit de raad bijvoorbeeld of en hoe  zonnepanelen op monumenten geplaatst mogen worden op plekken waar dat eerst niet mocht.

Meer informatie
Nijmegen.nl/energieloket met veel informatie over hoe energie te besparen én de brochure ‘Verduurzamen Monument? Er kan meer dan je denkt!’

Nijmegen.nl/monumenten (hier is te zien of een pand een monument is)


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024