Lezing Helleke van den Braber: 'De complexe kunst van het vragen en schenken'

Van onze redactie
5 juni 2023

In de cultuursector is de laatste tien jaar weer een ‘vraagcultuur’ opgebloeid. Kunstenaars die ondersteuning nodig hebben wenden zich niet alleen tot de overheid, maar ook tot donateurs, ‘vrienden’ en weldoeners.

Die uitwisseling met gevers levert hen veel op. Niet alleen geld en andere middelen, maar ook morele steun, draagvlak, legitimering en inspiratie. Omgekeerd hebben ook zij hun weldoeners veel te bieden. "In deze lezing verkennen we in zes stellingen de complexe kunst van het vragen en schenken aan de hand van zes stellingen. We bespreken wat het precies is dat tussen kunstenaar en weldoener over tafel gaat. We richten ons daarbij op het post-Romantische mecenaat dat ná 1880 tot bloei is gekomen."

Een kunst-mecenaatschap verwijst naar het ondersteunen van bijvoorbeeld kunstenaars door individuen of organisaties, als mecenas speel je een cruciale rol bij het mogelijk maken van artistieke creaties en het bevorderen van culturele activiteiten.

Helleke van den Braber is hoogleraar Mecenaatstudies aan de Universiteit Utrecht en hoofddocent Cultuurwetenschap aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar de theorie en praktijk van het mecenaat na 1880. Op dit moment onderzoekt ze in opdracht van het Ministerie van OCW hoe hedendaagse kunstenaars het ‘stellen van de vraag’ en de interactie met hun gevers ervaren. Van den Braber is lid van de Raad van Adviseurs van de Vereniging Rembrandt, en voorziet daarnaast als ambassadeur van Stichting Nalaten aan Cultuur meer dan vijftig musea, erfgoedinstellingen en podia van advies.

Praktische informatie:
Datum: dinsdag 13 juni 2023
19.00 – 19.30 Inloop
19.30 – 20:30 Lezing en vragen
Aanmelden: u kunt zich via www.ru.nl/kkn aanmelden voor het bijwonen van de lezing.

Locatie: Maria Montessori gebouw, lokaal 02.130, Thomas van Aquinostraat 4, 6525 GD Nijmegen.
Entree:
Studenten en scholieren: gratis (op vertoon studenten- of scholierenkaart)
Medewerkers Radboud Universiteit en Alumni Benefits Card-houders: 3 euro (op vertoon van medewerkerspas of Alumni Benefits Card)
Strippenkaart: op vertoon van strippenkaart (meer informatie over de aanschaf van een strippenkaart vindt u op onze website).
Normaal: 5 euro

De Kunsthistorische Kring Nijmegen organiseert lezingen waarin het kunstwetenschappelijk onderzoek aan de Radboud Universiteit, het kunsthistorisch en archeologisch erfgoed van de regio Nijmegen en nationaal actueel onderzoek centraal staan. Deze kring is een samenwerkingsverband tussen de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, haar studievereniging OSK en het tijdschrift Desipientia.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen