Basteicafé: Boer, Burger & Biodiversiteit

Van onze redactie
2 mei 2023

Landbouwtransitie in de huiskamer 

Donderdag 11 mei is het Basteicafé gewijd aan het zogenaamde Living Lab Ooijpolder-Groesbeek (LLOG), een groot onderzoeksproject onder leiding van professor Hans de Kroon van de Radboud Universiteit naar haalbare, doeltreffende maatregelen voor biodiversiteitsherstel.

De Ooijpolder krijgt landelijk regelmatig aandacht vanwege de uitzonderlijke, succesvolle aanpak voor natuurherstel in een agrarische omgeving, als voorbeeld voor heel Nederland. Veel boeren hebben hier zo'n vijftien jaar geleden langlopende contracten getekend om stukjes van hun land vrij te maken voor landschapselementen. Zij verrijkten het landschap met rijtjes knotwilgen, meidoornhagen, kruidenrijke stroken langs de akkers, poeltjes en verflauwde oeverhellingen.

Maar kunnen boeren het hoofd ook boven water houden bij zo'n natuurinclusieve aanpak, die uiteraard niet zonder meer economisch rendabel is? Dat kan onder andere door vergoeding van landschapsdiensten, bekostiging van landschapselementen uit publieke middelen en door het faciliteren van korte voedselketens.

Betrokken onderzoekers van de Radboud Universiteit gaan in op de aanpak van het biodiversiteitsherstel en de noodzaak de boeren daarbij te ondersteunen. Je wordt op deze avond uitgedaagd hardop mee te denken bij de vraag hoe ook de burgers kunnen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied.

De presentatie is in handen van Ignace Latour. De sfeervolle muzikale omlijsting door de huis-dj’s Jan-Willem Koolen en Maarten van de Ven plus de catering van DROOM! de Bastei maken deze avond compleet.

Tijd: 20.00 - 22.30 uur.
Kosten: € 5,00.
Aanmelden: Schrijf je van tevoren in via debastei.nl/basteicafe36. Let op: het aantal toegangsplaatsen is beperkt!  

De Bastei is gevestigd aan de Waalkade 83 in Nijmegen, ingang via het entreegebouw aan de Lange Baan 4, telefoon 024 - 3297070. Voor meer informatie: www.debastei.nl.  


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen