Lintjesregen 2023: 16 Nijmegenaren onderscheiden!

Van onze redactie
26 april 2023

Op woensdag 26 april 2023, een dag voor Koningsdag, vindt traditiegetrouw de jaarlijkse lintjesregen plaats in Nederland. Burgemeester Bruls reikte Koninklijke onderscheidingen uit aan 16 inwoners van de gemeente Nijmegen.

mevrouw M.J.C. Aalbers, (79), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Aalbers is in 1967 gestart als vrijwilliger bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Inmiddels ondersteunt ze al meer dan 56 jaar de kerkelijke vieringen vanuit de afdeling geestelijke verzorging en ethiek.

mevrouw prof. dr. Y.W.M. Benschop (56), Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Benschop is benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten als hoogleraar strategisch personeelsmanagement en op het terrein van genderdiversiteit en inclusie. Mevrouw Benschop is werkzaam aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

de heer prof. dr. O.A. Crasborn (51), Officier in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Crasborn is hoogleraar Nederlandse gebarentaal aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ontwikkelde in 2007 het Corpus Nederlandse Gebarentaal (NGT), een database met gebaren van de Nederlandse gebarentaal. Hij leidde de oprichting van de Global Signbank, met meer dan vierduizend tekens uit het Corpus NGT. Beide databases lagen ten grondslag aan de Signbanks voor tal van andere talen. De heer Crasborn behoort met zijn onderzoek op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal tot de meest prominente wetenschappers in zijn werkveld.

mevrouw M.E. Dinnessen (88), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Dinnessen is in 1983 gestart als vrijwilliger bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Mevrouw begeleidt patiënten van en naar de kerkdiensten en helpt bij de organisatie van de kerkdienst. Tot 2017 maakte mevrouw Dinnessen deel uit van het Canisiuskoor. Sinds de opheffing van het koor werkt zij als zangondersteuner bij de kerkdiensten.

de heer dr. J.M.T. Draaisma (65), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Al sinds 1986 is de heer Draaisma als kinderarts-kindercardioloog werkzaam bij het RadboudUMC. Hij is tevens opleider kindergeneeskunde en legde de basis voor de huidige traumacentra in Nederland. Kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen hebben zijn speciale aandacht. De heer Draaisma zet zich in voor persoonsgerichte zorg en was jarenlang een van de steunpilaren van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde. De heer Draaisma is tevens voorzitter van de medische adviesraad van de Stichting Noonan Syndroom.

mevrouw F.Q. Kanis (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Kanis is al ruim 17 jaar betrokken als vrijwilliger bij filmhuis LUX. Mevrouw Kanis werkt hier als zaalwacht. Het is haar taak om de bezoekers te ontvangen. Ze checkt de toegangskaartjes, wijst hun de weg en vertrekt overige informatie. Na afloop van de voorstellingen ruimt ze de zaal op.

de heer mr. G.F.J. Krol, (80) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 2002 is de heer Krol mede-initiator, en was tot eind 2022, secretaris van de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen. Sinds 2005 is deze postdoctorale beroepsopleiding voor gemeentejuristen geformaliseerd en hebben meer dan 500 juristen deze opleiding gevolgd. Van 1969 tot 2008 vervulde hij diverse (leidinggevende) functies bij de gemeente Nijmegen. Daarnaast was hij van 2009 tot 2014 plaatsvervangend Ombudsman voor een aantal gemeenten in de omgeving van Nijmegen. De heer Krol was tevens lid van de commissie bezwaarschiften van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen van 2009 tot 2014.

mevrouw M.E.A. van Hulsentop-van der Linden (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Hulsentop-van der Linden startte in 1998 als raadslid bij de gemeente Nijmegen, waar zij zich onder andere bezig hield met onderwerpen als natuur en de medemens. Daarnaast was zij vrijwillig bestuurslid bij de Educatieve Natuurtuin De Goffert en zat zij voor de PvdA in het bestuur van het Zuiveringsschap Rivierenland. In de tussentijd verzorgde mevrouw Van Hulsentop onder andere taallessen voor migranten, vluchtelingen en ongedocumenteerden en was zij verantwoordelijk voor de oprichting van het Vrouwennetwerk van de PvdA.

mevrouw prof. dr. R. Loll (60), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 Mevrouw Loll is benoemd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar uitstekende prestaties op het gebied van theoretische natuurkunde. Mevrouw Loll werkt sinds 2012 als hoogleraar Theory of fundamental Interactions beyond the standard Model en heeft baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van kwantumzwaartekracht.

de heer drs. J.W.C. Maes (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 2005 startte de heer Maes als vrijwilliger bij de Stichting Hobbycentum De Nonnendaal. Hij was hier penningmeester en vervolgens voorzitter. Het hobbycentrum, ooit opgezet voor mannen en chronisch zieken, groeide uit tot een hobbycentrum voor iedereen en een ontmoetingsplek voor de wijk. Vanaf 2012 begon de heer Maes bij de Stichting de Wijkfabriek. Hij leidde hier twee verhuizingen en bouwde de organisatie verder uit.

mevrouw D.H.W. IJwema-Meffert (78), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw IJwema-Meffert was tot vorig jaar werkzaam als vrijwilliger bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Ze heeft hier ruim 28 jaar gewerkt als gastvrouw en ontving bezoekers en patiënten. Ze was het aanspreekpunt voor patiënten en begeleidde de mensen naar de plek waar ze moesten zijn.

de heer prof. dr. dr. h.c. M.G. Netea (54), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
De heer Netea is sinds 1994 hoogleraar experimentele geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoofd van de Divisie Experimentele Interne Geneeskunde. De heer Netea is een gerenommeerd klinisch onderzoeker op het gebied van infecties, afweer tegen micro-organismen (immunologie) en ontstekingen. Zo ontdekte hij dat onze aangeboren immuunresponsmechanismen konden worden getraind, iets wat tot dan toe onmogelijk leek. Hij behoort tot de mondiale top van meest geciteerde auteurs op het terrein van immunologie en ontving prestigieuze en omvangrijke onderzoeksbeurzen. Hij is (mede) organisator van een groot aantal internationale congressen en initieerde een internationaal wetenschapsonderwijsprogramma voor kinderen van etnische minderheden.

mevrouw H.J. Rademaker (77), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Rademaker zet zich sinds 1996 bij diverse organisaties in als vrijwilliger, zoals het Hospice in Zutphen en het Marikenhuis in Nijmegen waar zij trainingen verzorgde voor de vrijwilligers.Sinds 2017 werkt zij als vrijwilliger bij het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen waar zij statushouders ondersteunt en betrokken is bij de werkgroep Arbeid en Scholing.

mevrouw A.M. Rijnders (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Rijnders is sinds 1990 betrokken als vrijwilliger van de Wijkraad Ons Waterkwartier. Zij is mede-oprichter van de werkgroep Vrienden van het Westerpark. Zij organiseren diverse activiteiten voor jong en oud in het park, maar ook in de wijk. Zoals het kindercarnaval, het Sinterklaasfeest, Soepie en Happie doen in wijkcentrum De Biezantijn en diverse activiteiten voor kinderen uit de buurt.

mevrouw M.J. Tieleman (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Tieleman startte in 1992 als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland en verzorgde hier tot 2003 onder andere de telefonische intake. Daarnaast was mevrouw Tieleman vrijwilliger bij Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Hier werkte ze als telefonische vraagbaak en praatpaal voor (ouders van) kinderen met een eetstoornis. In 2003 startte ze als vrijwilliger bij Hospice Bethlehem waar zij werkt als zorgvrijwilliger en slaapwacht.

de heer T. Wullings (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wullings is inmiddels ruim 41 jaar als vrijwilliger verbonden aan de personeelsverenigingen van energiebedrijven PGEM, Nuon en Alliander afdeling Nijmegen. Hij heeft hier verschillende rollen vervuld, o.a. als voorzitter en penningmeester. Tevens is de heer Wullings sinds 1973 vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Waoterjokers.

Fotograaf: Ger Neijenhuijzen

Dit bericht delen:

Advertenties