Lezing over het boek ‘Troje is nooit veroverd! door Floris Overduin

Van onze redactie
20 maart 2023

In samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Arnhem-Nijmegen, organiseert Dekker v.d. Vegt een lezing van Floris Overduin over zijn vertaling van het klassieke werk van de Griekse redenaar Dio Chrysostomus over de verovering van Troje: 'Troje is nooit veroverd!' 
Floris Overduin is universitair docent Grieks aan de Radboud Universiteit. Tijdens de lezing legt hij uit hoe Dio’s vermakelijke, vlammende betoog past in eeuwen Homeruskritiek. Bovendien wordt duidelijk hoe dit antieke werk een voorbeeldige beschuldiging van fake news is, een actueel thema, beschouwd vanuit de antieke literatuurkritiek.

De lezing is gratis en vindt plaats op dinsdagavond 28 maart, aanvang 19.30 – 21.00 uur. Wel graag aanmelden via info@dekkervdvegt.nl of 024-3020130.
Locatie: Dekker v.d. Vegt boekverkopers, Marikenstraat 29 in Nijmegen.

In zijn elfde redevoering gaat Dio van Prusa, de grootste Griekse redenaar van zijn tijd (eerste eeuw n.Chr.), regelrecht in tegen alles wat Homerus ons over de Trojaanse oorlog vertelt. Als een aanklager gaat hij de grote dichter verbaal te lijf: de Trojaanse oorlog zoals we die kennen berust op Homerische leugens. De redenaar zal het publiek, met Homerus in de hand, wel eens duidelijk maken hoe het nu echt zit. Want waarom beschrijft Homerus de val van Troje niet? En waarom laat hij de schaking van Helena achterwege in zijn vertelling? De waarheid moet nu aan het licht komen: niet de Grieken, maar de Trojanen hebben de oorlog gewonnen!
Dio’s vermakelijke, vlammende betoog past daarom niet alleen in eeuwen Homeruskritiek, het is ook een aanklacht tegen fake news: een actueel thema, terug verplaatst in de wereld van de antieke literatuurkritiek. De redevoering is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald, voorzien van een uitgebreide inleiding en een rijke toelichting.

libris.nl/dekker-vd-vegt/agenda/2023/maart-2023/lezing-floris-overduin-over-troje-is-nooit-veroverd

nederlandsklassiekverbond.nl/agenda/is-troje-door-de-grieken-veroverd-fake-news-in-de-oudheid/


Dit bericht delen:

Advertenties