Darmkanker, en dan...

Van onze redactie
18 februari 2023

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het Marikenhuis organiseert donderdagavond 2 maart een interactieve bijeenkomst over (nieuwe) behandelopties bij darmkanker.

Onderwerpen die veelal leven bij mensen, geconfronteerd met darmkanker, zelf of als naaste, zijn bijvoorbeeld:
* Wat is de huidige stand van zaken en zijn er nieuwe inzichten rond diagnostiek en behandelopties? Zijn er nieuwe ontwikkelingen, ook in combinaties van verschillende behandelingen? En welke invloed kan dit op de prognose hebben?
* Wat zijn symptomen, oorzaken en risicofactoren van darmkanker? Wat is het belang van het bevolkingsonderzoek darmkanker? En wat levert dat op?
* Wat zijn mogelijke gevolgen van behandelingen? Diarree? Misselijk/braken? Incontinentie?
* Hoe word ik als patiënt goed geïnformeerd tijdens onderzoek, behandeling en nazorg?
* Welke keuzes zijn er te maken, en welke impact heeft behandeling op je huidige en toekomstige leven? Hoe maak je een goede keuze? Wat heb je daar als patiënt voor nodig?
* Wat is de invloed van darmkanker op intimiteit en seksualiteit.
* Is darmkanker wel of niet erfelijk?

Kortom, een veelheid aan thema's, maar vooral een interactieve avond, waarin ruimschoots gelegenheid is tot het stellen van vragen, discussie en reacties van u als betrokkene.

Inleiders zijn:
Bas Polle, maag-darmchirurg in het CWZ. Hij spreekt o.a. over nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en de behandeling van darmkanker, zowel zonder als met uitzaaiingen.

Linda Geurts, verpleegkundig specialist heelkunde in het CWZ. Zij zal o.a. spreken over de invloed van leefstijl op de behandeling van darmkanker.
Joop Dijkstra zal als ervaringsdeskundige de avond openen en vertellen over zijn ziekteproces. Hij zal ingaan op wat het Marikenhuis voor hem betekend heeft in het leren omgaan met het gegeven darmkanker.

Tot slot zal er ook aandacht zijn voor wat een lotgenotengroep voor je kan betekenen als je geraakt bent door darmkanker, en voor werkwijze van lotgenotengroepen en de daarin voorkomende thema’s.

Voor wie: Iedereen die geraakt is door darmkanker, zowel (ex-)patiënten als hun naasten of nabestaanden.
Wanneer: donderdag 2 maart, inloop vanaf 19.00 uur, in het Marikenhuis.
Meer info en aanmelding: www.marikenhuis.nl.

De avond is gratis toegankelijk.
Het Marikenhuis vindt u aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 in Nijmegen


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024