Goede scheiding van huishoudelijk afval in Nijmegen

Van onze redactie
15 februari 2023

In Nijmegen werd in 2021 75% van het afval gescheiden ingezameld tegen lage kosten. Daarmee doet Nijmegen het beter dan vergelijkbare gemeenten. Ook scoort Nijmegen goed op ‘dienstverlening’ zoals bijvoorbeeld het ophalen van plastic bij flats. Nijmegen scoort minder goed op het voeren van regie op afval- en grondstoffenbeheer.

De Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) en Rijkswaterstaat vergelijken elk jaar het huishoudelijk afvalbeheer van verschillende steden in een benchmark.

Nijmegen wordt vergeleken met steden met een vergelijkbare hoeveelheid hoogbouw (30%-49%). Nijmegen heeft 45% hoogbouw (flats, appartementen). Volgens de onderzoekers is de hoeveelheid hoogbouw bepalend voor hoe goed het gaat met scheiden van huishoudelijk afval in een plaats. Hoe meer hoogbouw hoe lastiger dat is.

Milieu
Op milieugebied presteert gemeente Nijmegen bovengemiddeld. 75% van het afval wordt in Nijmegen gescheiden ingezameld en nog maar 102 kilo restafval per inwoner per jaar. Gemiddeld in andere gemeenten is dat 65% afvalscheiding en 178 kilo restafval per inwoner.

Kosten
Gemeente Nijmegen heeft met in totaal € 110 per jaar per huishouden de laagste afvalbeheerkosten van de deelnemende gemeenten met een benchmarkgemiddelde van € 198 per huishouden. Nijmegen behaalt het beste resultaat op kosteneffectiviteit: een hoge mate van afvalscheiding tegen lage afvalbeheerkosten. Onder afvalbeheerkosten vallen het inzamelen van afval, verwerken van afvalstromen, milieustraten en inzamelmiddelen zoals containers.

Dienstverlening
Het dienstverleningsniveau van gemeente Nijmegen is ruim boven het gemiddelde van de benchmark (338 respectievelijk 293). De score wordt berekend met een breed palet aan meetpunten, zoals de inzamelfrequentie van de herbruikbare afvalstromen, de hoeveelheid beschikbare verzamelcontainers voor glas en textiel en het niveau van de milieustraten. Nijmegen doet het bijvoorbeeld goed met een wekelijkse inzamelfrequentie van plastic bij flats.

Regievaardigheden
Regievaardigheden zijn volgens het onderzoek hoe goed huishoudelijk afvalbeleid wordt geëvalueerd en opgesteld, of inwoners geïnformeerd worden, of er managementinformatie gegeven wordt en of er invloed wordt uitgeoefend op de circulaire economie. Nijmegen scoort hier minder punten dan andere gemeenten (13 punten en het gemiddelde is 15 punten). Zo kan liggen er kansen voor Nijmegen om meer te doen met circulariteit in samenwerking met de verwerkersbedrijven van de herbruikbare afvalstromen.

Waarom onderzoek doen?
Het jaarlijks onderzoek laat zien hoe goed het huishoudelijk afvalsysteem werkt en geeft ideeën voor verbeteringen door uitwisselen van ervaringen met andere gemeentes. Zo is duidelijk dat gemeenten zoals Nijmegen met het principe van “de vervuiler betaalt” het erg goed doen qua afvalscheiding en kosten. Maar ook gemeenten waar bewust is gekozen voor een lage service op het inzamelen van restafval en een hoog service op deinzameling van de herbruikbare stromen, behalen goede scheidingsresultaten tegen lage kosten.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen