CWZ laat zien dat het verantwoord omgaat met patiëntgegevens

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
30 januari 2023

 Onlangs is Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen getoetst en positief beoordeeld op informatieveiligheid als integraal onderdeel van de reguliere kwaliteitsaccreditatie voor ziekenhuizen. Daarmee laat CWZ zien dat het verantwoord en veilig omgaat met patiëntgegevens.

Informatieveiligheid is in de zorg steeds actueler nu veel informatie digitaal wordt verzameld en bewaard. Deze informatie moet betrouwbaar en juist zijn en veilig afgeschermd voor derden, om de privacy van patiënten te beschermen en inbraak door cybercriminelen te voorkomen.

Informatieveiligheid bij digitale zorg
Een van de voorbeelden van digitale informatie via beveiligde verbindingen die CWZ in de zorg gebruikt, zijn monitoringsapps waarmee patiënten gegevens zoals bloedwaarden kunnen doorgeven. Dan moet een arts er op kunnen vertrouwen dat de waarden die hij op zijn beeldscherm ziet, dezelfde zijn als die de patiënt heeft ingevoerd.

Ook consulten tussen arts en patiënt vinden steeds vaker plaats via beeldbellen. Bijvoorbeeld om de uitslag van een onderzoek te bespreken. Daarbij moet een patiënt ervan uit kunnen gaan dat er niemand meekijkt of meeluistert met dit gesprek.

Toetsing
De toetsing was integraal onderdeel van de kwaliteitscheck voor ziekenhuizen door Qualicor Europe, dat vanwege de toenemende digitalisering in de zorg een speciale toetsing voor informatieveiligheid heeft ontwikkeld. CWZ heeft als eerste ziekenhuis in Nederland deze nieuwe toets laten uitvoeren. De auditoren waren onder de indruk hoe CWZ informatieveiligheid niet als iets aparts neerzet, maar als onderdeel van het werken aan kwaliteit. Daarbij sprong het CWZ dialysecentrum eruit met een perfecte score op alle onderdelen.

Wat betekent kwaliteit in het dialysecentrum?
Een bijzondere vermelding is er voor het dialysecentrum. Dialysepatiënten in Nijmegen en omgeving kunnen bij CWZ dialyseren in het hoofdgebouw in Nijmegen en de wijkkliniek CWZ Druten. Het dialysecentrum van CWZ heeft nu voor het eerst meegedaan in de kwaliteitsaccreditatie en behaalde direct een perfecte score! ‘Dat betekent dat wij hebben laten zien dat we ook echt doen wat we zeggen’, zegt afdelingshoofd Monja Sanders. ‘We kunnen wel zeggen dat we veilig omgaan met patiëntgegevens, maar we zijn daar nu op gecontroleerd. Zo hebben de auditoren van het kwaliteitsinstituut bijvoorbeeld gezien dat we inderdaad de mobiele computers met patiëntgegevens zó neerzetten dat iemand anders niet kan zien wat op het scherm staat.’ Een ander voorbeeld is de manier waarop het dialysecentrum patiënten betrekt. Niet alleen bij hun eigen dialysebehandeling, maar ook bij beslissingen op de afdeling. ‘Toen we de stoelen waarin mensen zitten tijdens de dialyse gingen vervangen, hebben we patiënten gevraagd om verschillende stoelen te testen’, zegt Sanders.

Kwaliteit is méér dan protocollen
Voor de dialyseafdeling is het belangrijk om zo veel mogelijk bij te dragen aan een goede kwaliteit van leven bij de patiënten. ‘Onze patiënten zijn al gauw zo’n drie tot vier keer per week vier uur op de afdeling. En dat een aantal jaren lang’, zegt kwaliteitsmedewerker Anke Eshuis. ‘Daarom is kwaliteit van zorg voor ons méér dan zorgen dat de protocollen kloppen. Dat zijn de randvoorwaarden waarmee we laten zien dat we goed hebben beschreven en uitgedacht hoe we goede zorg willen geven. Daarnaast gaan we regelmatig in gesprek met elkaar over hoe we werken, wat we belangrijk vinden in de zorg. Daarover hebben we het als zorgverleners onderling, maar ook met de patiënten zelf. Zodat wij zo goed mogelijk inspelen op wat iemand nodig heeft en de zorg zo organiseren dat de patiënt zich daar zo goed mogelijk bij voelt.’


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen