Nieuw bestemmingsplan voor voormalig V&D-gebouw in Nijmegen centrum

Van onze redactie
27 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de herontwikkelingsplannen van het V&D-gebouw. Daar komen maximaal 181 woningen, horeca en kantoren. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar. Voorwaarde voor de verbouwing is een verkeersveilige inrichting van de Scheidemakershof.

De eigenaar van het voormalige V&D-gebouw aan de Grote Markt 1-3, MWPO, heeft een plan gemaakt om dit gebouw te herontwikkelen. Met dit plan wil MWPO het gebouw een nieuwe gezonde economische functie geven en tegelijk het monumentale karakter behouden. De bestaande winkels blijven. De leegstaande verdiepingen worden omgevormd naar appartementen, horeca en kantoren. Ook komt er bovenop het bestaande gebouw woningbouw en groen. Het gaat in totaal om maximaal 181 woningen en 1.510 m2 commerciële ruimten.

Scheidemakershof
Om dit plan te kunnen realiseren, zijn de herziening van het bestemmingsplan en een verkeersbesluit noodzakelijk. Het verkeersbesluit is nodig om de verkeersveiligheid van de Scheidemakershof te garanderen. In de kelder van het V&D-gebouw komt een gemeenschappelijke fietsenstalling voor de gebruikers van het gebouw. De in- en uitrit van deze fietsenstalling is in de Scheidemakershof. Daarnaast maken een aantal ondernemers voor het bevoorraden van hun winkel met vrachtwagens gebruik van dit hof. Ter hoogte van de in- en uitrit van de fietsenstalling wordt een strook van 4 meter ingericht, uitsluitend bestemd voor fietsers en voetgangers. Deze strook wordt zo vormgegeven dat vrachtwagens en auto’s hier geen toegang tot hebben. Daarnaast komt er ter hoogte van deze strook een stopverbod voor vrachtwagens. Ter plaatse van de strook blijft voldoende ruimte voor het passeren van twee vrachtauto’s.

Vervolg
De raad neemt waarschijnlijk in maart een besluit over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpverkeersbesluit en de koppeling van deze in een coördinatieregeling. Daarna start de inspraak over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpverkeersbesluit. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpverkeersbesluit liggen dan 6 weken ter visie voor zienswijzen. Direct omwonenden en omliggende ondernemers ontvangen nadat de raad een besluit heeft genomen een brief van de gemeente met de aankondiging van de start van de procedure en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De datum voor deze bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.


Dit bericht delen:

Advertenties