Stijging Nijmeegse criminaliteitscijfers over 2022

Van onze redactie
26 januari 2023

Jaarlijks stuurt het college van burgemeester en wethouders een jaaroverzicht van het aantal bij de politie geregistreerde misdrijven en incidenten aan de gemeenteraad. Daarbij is ook een overzicht van de aanpak van ondermijnende criminaliteit gevoegd. 

Na de jaren waarin beperkingen vanwege het COVID-19 virus golden, is in 2022 het ‘normale leven’ grotendeels hervat. Mensen werken minder thuis en het uitgaansleven, horeca en winkels zijn weer open. Naar waarschijnlijkheid vergrootte dit de gelegenheid voor delicten als woninginbraak, fietsendiefstal, zakkenrollerij en winkeldiefstal in 2022.

In de criminaliteitscijfers van 2022 valt verder een 45% hoger aantal fietsdiefstallen op, vergeleken met vorig jaar. Er waren in 2022 relatief weinig overvallen op woningen en bedrijven en straatroven ten opzichte van 2019 (voor de coronaperiode). De Vierdaagseweek laat zoals gebruikelijk een piek in het jaar zien in geweld- en vermogensdelicten, zoals mishandelingen en zakkenrollerij.

Het aantal registraties diefstal van/uit overige voertuigen is tussen 2021 en 2022 gestegen met 87%. Het gaat hier bijvoorbeeld om diefstal van accu’s en displays van e-bikes, kentekenplaten en diefstal uit een camper of bedrijfsbus. Er is al langer sprake van een dalende trend van auto-inbraken.

Het aantal geweldsdelicten, met name mishandeling en bedreiging, steeg sinds 2021, waarschijnlijk mede door de heropening van het uitgaansleven. Dit aantal geeft over de afgelopen 10 jaar wel een daling weer. Het aantal registraties wapenbezit nam tussen 2021 en 2022 toe met 42%.

Vergeleken met 2021 zijn de aantallen registraties ‘overlast geluidshinder overig’, overlast door dak- en thuislozen en jeugdoverlast in 2022 laag. Daarentegen steeg tussen 2021 en 2022 de overlast door verwarde personen en drugs-/drankoverlast (met name in het centrum).

Op hoofdlijnen blijkt uit de criminaliteitscijfers van 2022 dat registraties over overlast en vernieling het meest voorkwamen (53% van het totale aantal registraties). Daarna volgen het aantal vermogensdelicten (30% van het totaal) en geweldsdelicten (11% van het totaal); beiden gestegen ten opzichte van de coronaperiode. Het aantal registraties van overlast en vernieling en digitale criminaliteit namen af ten opzichte van de coronaperiode.

Daarnaast hebben gemeente en politie in 2022 ook samen met partners gewerkt aan het voorkomen, signaleren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Bijvoorbeeld met voorlichtingsacties in de haven en bij opslagboxen, door 86 controles van woningen en bedrijfspanden en 98 BIBOB-procedures. Er werden 7 drugspanden gesloten en 9 waarschuwingen en een last onder dwangsom opgelegd betreffende drugspanden. Het Ondermijningsmeldpunt kreeg 28 meldingen. De meeste anonieme misdaadmeldingen gingen over dealen vanuit een woning, op straat of vanuit een auto en hennepkwekerijen.


Dit bericht delen:

Advertenties