Activiteiten Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in 2022 weer goed bezocht

Van onze redactie
24 januari 2023

Een kleine 14.000 bezoekers telde het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in 2022. Directeur Robin Hoeks: “De lockdown aan het begin van het jaar betekende ook voor ons een valse start. Maar daarna wisten de mensen de Mariënburgkapel gelukkig toch weer goed te vinden.“

“De expositie over ‘De razzia van 17 november 1942’ hebben we gezien de grote belangstelling zelfs met een anderhalve maand kunnen verlengen. In 2023 willen we nieuw publiek te betrekken. Nijmegen is een diverse stad en elke Nijmegenaar heeft zijn of haar eigen verhaal. Die verhalen willen we vertellen”, aldus Hoeks.

Expositie met ambitie
In totaal organiseerde het Huis in 2022 vijf hoofdexposities, over onder andere de Marshallhulp en Jozef Israëls. Deze exposities waren voor het Huis ambitieuzer dan ooit. Deze lijn wordt in 2023 voortgezet. Ook werden er 25 openbare lezingen en andere activiteiten georganiseerd in het Huis.

Zo was tijdens het Limesfestival in augustus een expositie van Romeinse opgravingen die zijn gedaan tijdens de aanleg van de nieuwe Marikenstraat. Andere hoogtepunten waren het optreden van Lakshmi in het kader van Ongekend Nijmegen, de nieuwsjaarsprentenroute door de binnenstad en de historische kloostertuin die in september vergroening bracht op het Mariënburgplein. 

Donateursprogramma
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis drijft voornamelijk op de inzet van zo’n 50 vrijwilligers. Het komend jaar zal verder in het teken staan van nauwe samenwerking met andere instellingen op het gebied van erfgoed en geschiedenis. Het Huis heeft bovendien een donateursprogramma ‘Huisvrienden’ opgezet.

Draagkracht
Hoeks: “Met de passie en het enthousiasme van onze mensen bereiken we echt een hele boel. Dat merken we uit de reacties van onze bezoekers die vrijwel unaniem positief oordelen over ons werk. Daarbij is het wel zaak om onze financiële draagkracht op orde te houden. We proberen in 2023 dan ook meer bedrijven aan ons te binden. We kijken met vertrouwen vooruit!”

Foto: de expositie 'Gek van kunst'


Dit bericht delen:

Advertenties