Convenant veilig uitgaan binnenstad Nijmegen ondertekend

Van onze redactie
18 januari 2023

Ondernemers, gemeente, politie en brandweer gaan samen aan de slag met maatregelen voor een gezellig en veilig uitgaansleven in de binnenstad van Nijmegen. Daarom ondertekenden zij op 17 januari het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Dat richt zich op het voorkomen van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte en in de horecazaken zelf. Veilig uitgaan voor zowel publiek als ondernemers, zonder overlast voor binnenstadsbewoners, is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsaanpak binnen de gemeente.

In het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan wordt, op basis van een analyse, in het eerste kwartaal van 2023 een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt en vervolgens uitgevoerd. Dat bevat zowel preventieve maatregelen als acties in de repressieve sfeer.

Het afgelopen jaar hebben de gemeente Nijmegen, ondernemers en politie, onder begeleiding van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, al intensief samengewerkt ter versterking van de veiligheid in het uitgaansgebied. Zo waren er schouwen tijdens nachtelijke openingsuren van de horeca, waarbij het uitgaansgebied is bekeken op de thema’s schoon, heel en veilig. Ook was er een bijeenkomst voor ondernemers over de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en konden zij een enquête invullen om input te leveren voor de uitvoeringsmaatregelen.

In het eerste kwartaal van 2023 worden de concrete maatregelen vastgesteld voor de komende jaren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Afspraken t.a.v. ondersteuning bij incidenten/ calamiteiten
 • Huisregels in horecazaken (wat accepteren ondernemers wel/niet)
 • Trainingen omgaan met agressie
 • Risico’s van ondermijning en cybercriminaliteit
 • Opstarten van een SODA voor Uitgaansgebieden (een Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid, voor ondernemers om schade door criminaliteit op daders te verhalen)
 • Collectieve horecaontzegging voor overlastgevende bezoekers
 • Aanpak seksuele intimidatie
 • Brandveiligheid
 • Verkeersveiligheid
 • Beheer van de openbare ruimte (schoon, heel, veilig)
 • Vergunningenbeleid

Op dinsdag 17 januari 2023 ondertekenen betrokken partijen als (horeca)ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland (KHN)-afdeling Nijmegen, gemeente Nijmegen, brandweer / VRGZ en politie het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Binnenstad Nijmegen, ter bekrachtiging van de samenwerking en de uitvoering van de vastgestelde maatregelen.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen