Startbijeenkomst centrumzijde station op 16 januari

Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
11 januari 2023

Op deze avond brengen de gemeente Nijmegen, ProRail, NS Stations en de provincie Gelderland u op de hoogte van het onderzoek dat ze doen naar hoe ze dit gebied kunnen vernieuwen en verbeteren. Ze horen graag uw aandachtspunten, zorgen en inzichten over het gebied. Daarnaast informeren ze u over waar u wel en niet over mee kunt denken en op welke manier dat kan.  

Een stationsgebied klaar voor de toekomst

Het aantal reizigers en bewoners in het stationsgebied van Nijmegen neemt de komende jaren toe. "Daarom willen we van de centrumzijde van het station een gebied maken dat klaar is voor de toekomst. Een gebied dat veilig en toegankelijk is en waar alle gebruikers prettig kunnen reizen en verblijven. Ook de Rijksoverheid heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld."

Over welk gebied gaat het?

De centrumzijde van het station bestaat uit vijf onderdelen, die met elkaar samenhangen. "Daarom pakken we ze op als één geheel.

  • Busstation en bushalte lijn 10
  • Fietsenstallingen onder- en bovengronds
  • Noord-zuid fietsroute
  • Vernieuwde stationshal
  • Voorplein en looproutes tussen stad en station."

Waar gaat de avond over?

Het project zit in de verkenningsfase. "In deze fase onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om het gebied klaar te maken voor de toekomst. Deze startbijeenkomst is de eerste bijeenkomst van het participatieproces voor deze verkenningsfase. We nemen u mee in waar het project over gaat, hoe we u tijdens de verkenningsfase betrekken en waar we u vragen wel en niet over mee te denken. Tijdens de bijeenkomst halen we aandachtspunten, zorgen en inzichten bij u op over het gebied. U kunt zich tijdens de startbijeenkomst ook opgeven voor een aantal participatiebijeenkomsten in februari en maart. Tijdens de avond vertellen we hier meer over."

Hoe ziet de avond eruit?

'We splitsen de avond op in twee rondes:

  1. De vroege ronde begint om 17.30 uur en duurt tot 19.15 uur, inloop vanaf 17.15 uur
  2. De tweede ronde begint om 19.45 uur en duurt tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Het programma is 2 keer hetzelfde en houdt in: een gezamenlijk deel waarin we u informeren over wat het project inhoudt, wat we het komende jaar gaan doen en hoe we u hierbij betrekken. Na het gezamenlijke deel kunt u op de informatiemarkt rondlopen en/of aansluiten bij een workshop. Tijdens de workshops gaan we met u en andere bezoekers in gesprek over wat u wil verbeteren in het gebied en wat u wil behouden."

Aanmelden

'U kunt aangeven naar welke ronde van de bijeenkomst u komt en u kunt zich al opgeven voor een workshop. Aanmelden is niet verplicht maar als u zich aanmeldt, sturen we u een reminder en krijgen wij een beeld van het aantal bezoekers."

AANMELDEN STARTBIJEENKOMST CENTRUMZIJDE STATION

Vragen en meer informatie

Heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op door een mail te sturen naar stationsgebied@nijmegen.nl

Startbijeenkomst centrumzijde

Datum: 16 januari 2023

  • 1e ronde: 17.30 tot 19.15, inloop vanaf 17:15 uur.
  • 2e ronde: 19.45 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Locatie: Poppodium Doornroosje, Stationsplein 11


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen