De geschiedenis van de Grotestraat in wijkcentrum Meijhorst

Van onze redactie
3 januari 2023

Een presentatie door René van Hoften In mooie beelden en sprekende verhalen.

De Grotestraat is lange tijd een van de belangrijkste straten van oud-Nijmegen geweest, vandaar de naam Grotestraat. Het was dé verbinding tussen de Waalkade en het oude stadscentrum met Grote Markt en Burchtstraat.

Door de vele kooplui, wandelaars, winkeliers, bezoekers, pontvaarders en feestvierders was het de drukste route tussen Boven- en Benedenstad. Er lagen oude herbergen zoals de Witte Beer, de Gulden Valk en de Zwarte Raaf, waar raadsleden en Gelderse adel na gedane arbeid in het stadhuis hun biertjes dronken. Er lag een grote stadspomp waar de vele dienstmeisjes in de stad emmers water haalden en elkaar de laatste roddels vertelden. Gelovig was men er ook want er lag de Lutherse kerk, er lag de eerste synagoge en er lag een Arminiaanse schuilkerk waar stiekem het geloof werd beleden.

De Grotestraat was ook een onderdeel van de Joodse wijk in Nijmegen, gelegen rond de straten Smidstraat, Priemstraat, Ganzenheuvel en Nonnenstraat. De Joodse families Levison, Polak, Frank, Cohen hadden er hun woonhuizen. Ook de Joodse familie Presburg had er een huis. Henriette trouwde in Nijmegen met Heinrich Marx, een van hun kinderen was Karl.

Het was ook een straat met drukkerijen zoals Thieme, Malmberg, Cohen en Van Goor en de familiebioscoop van Kersten. Omdat de straat zo steil was, deden er zich de nodige ongelukken met paardenkarren voor. Met het opheffen van de Gierpont in 1936 kregen veel bakkers, slagers, kruideniers en caféhouders het moeilijk. Vanaf de jaren vijftig lagen er cafés zoals Extase, de Stellakelder, de Baalbar, café Malando. Na de verkrotting en afbraak van de oude panden brak na 1980 met complete nieuwbouw een geheel nieuwe periode aan. Leo van Stijn heeft er een mooi lied over geschreven.

StAAD Special Themamiddag 2022 – 2023
Grote zaal wijkcentrum Meijhorst
​Vrijdag 20 januari 2023  14.00 – 16.00 toegang gratis

Deze foto's kregen we naar aanleiding van dit artikel binnen van Jacqueline Bouwhuisen van Haaren:

 https://www.nieuwsuitnijmegen.nl/uploads/2023/Grotestraat%20Nijmegen.pdf 
https://www.nieuwsuitnijmegen.nl/uploads/2023/Grotestraat.%20docx.pdf


Dit bericht delen:

Advertenties