Denk mee over de ontwikkeling van Campus Heijendaal

Van onze redactie
25 december 2022

Hoe kan Campus Heijendaal zich verder ontwikkelen tot een levendig gebied, waar het prettig is om te verblijven? Die vraag staat centraal tijdens een werkbijeenkomst die de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met de Gemeente Nijmegen organiseren voor omwonenden en gebruikers op donderdag 12 januari 2023.

De gemeente en de instellingen op de campus werken de komende tijd aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor het campusgebied, dat noemen wel een gebiedsvisie. Door samen te werken aan een toekomstplan kan de ruimte beter worden benut, en kunnen plannen beter op elkaar worden afgestemd. In de gebiedsvisie staan afspraken op hoofdlijnen over de inrichting van het gebied, voor de middellange (2030) en lange termijn (2040).

In gesprek met omgeving
De werkbijeenkomst op 12 januari is de eerste in een reeks van drie. De bijeenkomst vindt plaats op de Campus Heijendaal, van 19.30 tot 21.30 uur.

"Tijdens deze eerste bijeenkomst willen we in gesprek met omwonenden en gebruikers over de belangrijkste opgaven, kansen en knelpunten in het gebied. De inbreng van deze eerste bijeenkomst wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. Aan het einde van het eerste kwartaal leggen we de denkrichting voor de gebiedsvisie aan u voor. Tijdens een derde bijeenkomst presenteren we een concept gebiedsvisie, waar u weer op kunt reageren. We zullen bij elke bijeenkomst zo goed mogelijk uitleggen hoe we als initiatiefnemers met de adviezen van de belanghebbenden zijn omgegaan. Uiteindelijk leggen wij ons voorstel voor de gebiedsvisie voor aan de gemeenteraad van Nijmegen, die gaat over het vaststellen van deze plannen."

Campus bereikbaar houden
"Ook werken de instellingen op de campus, de vervoerbedrijven, de gemeente en de provincie samen aan maatregelen om de campus bereikbaar te houden, dit doen we onder de noemer Duurzaam Bereikbaar Heijendaal: www.duurzaambereikbaarheijendaal.nl/.

Hiervoor zijn we al met de omgeving in gesprek gegaan tijdens een aantal participatiebijeenkomsten. Bereikbaarheid en mobiliteit hangen nauw samen met de plannen die in de gebiedsvisie worden gemaakt.

Wilt u zich laten bijpraten over de stand van zaken van Duurzaam Bereikbaar Heijendaal? En hoe we dit meenemen in de gebiedsvisie? Kom dan op 12 januari tussen 18.30 en 19.30 uur naar een inloopmoment hierover."

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de werkbijeenkomst en/of het inloopmoment? U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op nijmegen.nl/campusheijendaal of via de QR-code hierboven. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via campusheijendaal@nijmegen.nl.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen