Studenten HAN laten kinderen veilig deelnemen aan het verkeer

Van onze redactie
16 december 2022

Studenten van HAN Nijmegen voeren in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland project uit op drie basisscholen om kinderen veilig te laten deelnemen aan het verkeer.

Jongeren veilig laten deelnemen in het verkeer is wat Noa Schalkwijk en Britt de Leeuw, vierdejaarsstudenten van de HAN in Nijmegen leerlingen uit groep 7 en 8 willen meegeven. Je ziet het steeds vaker: jongeren op de fiets met oortjes in. Wat levensgevaarlijke situaties oplevert! In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland hebben ze een pilot bedacht en willen ze kinderen uit groep 7 en 8 voorbereid de weg op sturen voor de lange rit naar de school voor voortgezet onderwijs. Ook willen ze de kinderen ervan bewust maken welke gevaren het gebruik van oortjes op de fiets hebben en wat ze daarvoor in de plaats kunnen doen, zoals het dragen van één oortje. Het project is uitgevoerd bij basisschool De Wegwijzer in Winssen, de Reuzepas in Ewijk en de IKC de Appelhof in Druten.

Gehoorschade door Amber Alert via AirPods
Na het zien en lezen van een nieuwsbericht waarbij Apple was aangeklaagd, omdat een jongetje in de VS gehoorschade opliep door een Amber Alert via zijn oortjes op zeer hoog volume, wisten Noa en Britt waar zij zich op wilden focussen tijdens dit maatschappelijke project.

Geen precieze cijfers bekend
Fonds Slachtofferhulp geeft aan dat er jaarlijks tientallen tot ruim honderd slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van telefoongebruik tijdens het fietsen. Waarom is het niet verboden zou je denken? Fietsen met de telefoon in je hand is verboden. Oortjes zijn niet verboden op de fiets. Voor de Politie is het heel moeilijk om de oorzaak ‘oortjes’ vast te stellen na een ongeluk. Rob Stomphorst (woordvoerder VVN) zegt ook dat er andere factoren kunnen meespelen zoals afleiding, alcohol, drugs, lachgas of te hard rijden. Toch wilden Noa en Britt het hier niet bij laten en hebben ze een les gemaakt die basisscholen kunnen afnemen om hier meer aandacht aan te geven.

Hoe zag de pilot eruit?
In de pilot zitten wat interactie vragen, een filmpje, een verkeersbingo en één spel. Bij het spel maken de kinderen tweetallen, waarbij een kind op de fiets door een ander kind wordt begeleid door links of rechts te zeggen. Degene met de koptelefoon moet goed luisteren wat het andere kind zegt. Door de harde muziek ging dit vaak mis! Tijdens de verkeersbingo willen we dat de kinderen gefocust luisteren naar de geluiden in het verkeer die ze horen tijdens een liedje, zoals een langsrijdende trein, een toeter en een sirene. Aan het einde van de muziek moet iedereen een volle bingo hebben.

Wat vonden de kinderen van de les?
Veel positieve reacties kregen we terug. Veel kinderen hadden het fietsen met harde muziek onderschat en ze waren verbaasd dat ze gewoon niks hoorden. Daarnaast is onze boodschap goed overgekomen, want we kregen veel antwoorden terug als: “Niet met twee oortjes tegelijk fietsen.” “Dat het gevaarlijk is als je met twee oortjes met muziek aan het fietsen bent.” “Met twee oortjes hoor je (bijna) niks.” “Je kan wel met oortjes fietsen, maar geluid zacht.”

Wat zegt Rob Stomphorst als woordvoerder van VVN over dit project?
“Prachtig om te zien hoe de twee studenten Noa Schalkwijk en Britt de Leeuw, die zelf zijn opgegroeid met smartphones en oortjes, samen met Veilig Verkeer Nederland dit leerzame pilot-project voor basisscholieren hebben opgezet. Fietsen met oortjes in en tegelijkertijd met je hoofd omlaag scrollen op je smartphone om songs te zoeken is een hele onhandige en gevaarlijke combinatie. In feite maak je jezelf doof en blind voor het verkeer om je heen. Noa en Britt laten kinderen dit met hun interactieve project zelf ervaren. Daarbij moedigen zij kinderen aan om na te denken over concrete oplossingen en bedenken samen goede handelingsperspectieven voor een veilige verkeersdeelname. Een uiterst welkom project dat in de bovenbouw van alle basisscholen zou moeten worden uitgevoerd”.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen