Biodiversiteitsplan van de gemeente Nijmegen

Van onze redactie
15 december 2022

Nijmegen heeft veel groengebieden in en rondom de stad (natuurparels) met een hoge biodiversiteit. Om te voorkomen dat de kwaliteit van die natuurparels achteruitgaat, heeft de gemeente samen met inwoners en belangengroepen onderzoek gedaan.

Op basis van dit onderzoek worden deze aanbevelingen gedaan:

  • het bestaande groen in de stad moet blijven
  • er is meer ruimte nodig voor (wilde) planten en dieren
  • beter beheer van groengebieden zodat hier meerdere soorten planten en dieren kunnen leven
  • het zo goed mogelijk verbinden van groengebieden, zodat planten en dieren er kunnen komen en ook met natuur buiten de stad
  • de plannen en betrokkenheid van inwoners benutten daar waar bijdraagt aan onze groene plannen

De komende maanden wordt een biodiversiteitsagenda opgesteld waarin deze punten verder worden uitgewerkt.

Lees collegebesluit 3.5 ‘Biodiversiteitsplan Nijmegen’ in de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen