Aanbieding van het Jaarboek historische vereniging Numaga 2022

Van onze redactie
9 december 2022

Aanstaande zaterdag 10 december wordt het jaarboek van de historische vereniging Numaga gepresenteerd in de Lindenberg. Het thema van de presentatie is de herziening van de canon van Nijmegen. Verschillende erfgoedprofessionals zullen hun visie geven op de herijking van de canon en hierover in gesprek gaan. Het Jaarboek Numaga wordt aangeboden aan wethouder Noël Vergunst, verantwoordelijk voor Cultuur.

Nieuwe canonvensters

Onder het motto: Nieuwe vensters op ons verleden? Om de herziening van de historische canon van Nijmegen spreekt eerst prof.dr. Dolly Verhoeven over haar ervaringen met het opstellen van de eerste canon (uitgekomen in 2010). Daarop reageert drs. Melchior de Grood (lid van de herijkingscommissie en oud-docent geschiedenis).

Na de pauze volgt een forumdiscussie o.l.v. Eric Reijnen Rutten. In dat forum hebben verder zitting Bo van Leeuwen MA (docent geschiedenis Canisius College in Nijmegen en vakdidacticus geschiedenis aan de Radboud Universiteit) en Robin Hoeks MA (directeur van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis). Voorstanders van nieuwe canonvensters kunnen zich in deze discussie laten horen.

Kort voor en na de pauze volgt de eerste vertoning van drie korte Numaga-promotievideo's. Die gaan over de Romeinse brug, het treinstation Nijmegen en over de NEC-voetballers Moises en Remko Bicentini.

Jaarboek Numaga 2022

In het Jaarboek Numaga 2022 komen veel facetten van de Nijmeegse geschiedenis aan bod. Dat geldt met name voor de bijdrage over de zestig gebrandschilderde ramen die van 1942 tot 1978 de raadszaal van het stadhuis sierden. Hoe kwamen ze tot stand en waar zijn ze nu? De maker, kunstenaar Joan Collette, kwam pas op latere leeftijd naar Nijmegen.

Hendrik Pothast (1847-1924) daarentegen was geboren en getogen in Nijmegen, maar verliet de stad al vroeg en wist als schilder elders een bestaan op te bouwen, onder meer als portrettist. Zijn carrière en levensloop worden in dit jaarboek voor het eerst belicht.

De volgende vier bijdragen behandelen weer heel verschillende thema’s en personen; eerst ingenieur Herman Lohr (1871-1948), die verantwoordelijk was voor de vroege elektrificatie van Nijmegen; vervolgens de botsende visies op de koers en signatuur van het archeologische Museum Kam in de eerste veertig jaar na de opening in 1922; daarna de dramatische gevolgen van een aanslag op een Duitse militair in 1944 en de identificatie van de daders.

De sluiting van Biljartcentrum Kaketoe in 2022, ten slotte, vormde de aanleiding voor een terugblik op de geschiedenis van dat etablissement en op die van het biljartspel in Nijmegen. De twee vaste rubrieken beschrijven een zeldzame vuistbijl uit de tijd van de neanderthalers en perkamenten pronkstukken van het Regionaal Archief Nijmegen. Het jaarboek sluit af met enkele recensies en de jaarlijkse bibliografie over de Nijmeegse geschiedenis.

Numaga-leden kunnen het jaarboek op 10 december ophalen of krijgen het jaarboek toegestuurd. Niet-leden kunnen het in de boekhandel kopen/bestellen; prijs in de boekhandel €20.

Aanbieding van het Jaarboek Numaga 2022
Zaterdag 10 december 2022, van 10.00-12.30 uur in de grote zaal van het Lindenberg Cultuurhuis (Lindenbergzaal)
entree is voor leden van Numaga gratis, overige bezoekers betalen €5,00.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024