Verlenging crisisnoodopvang d’Almarasweg mogelijk tot 1 juli 2023

Van onze redactie
8 december 2022

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders stemt in met het regionaal transitieplan voor crisisnoodopvang van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarin staat onder meer dat de gemeentelijke crisisnoodopvang in de regio, voor mensen die asiel aanvragen in Ter Apel, kan worden verlengd tot 1 juli 2023.

Eerdere overdracht aan het COA lijkt vanwege gebrek aan opvangplekken moeilijk haalbaar. Dat betekent dat het college bereid is de huidige crisisnoodopvanglocatie aan de d’Almarasweg langer open te houden.

Nijmegen heeft sinds oktober een crisisnoodopvanglocatie ingericht in een voormalige manege aan de d’Almarasweg met 224 plekken, omdat er onvoldoende plek was voor mensen die asiel aanvragen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit zou naar verwachting tot 1 januari 2023 duren, of langer als dat nodig mocht zijn. Al snel bleek dat de situatie waarschijnlijk niet per 1 januari zodanig zou zijn, dat het COA de opvangtaak weer over kon nemen van de veiligheidsregio’s en gemeenten. In het landelijke transitieplan is bepaald dat het COA, de provinciale regietafels, de veiligheidsregio’s en gemeenten samen een transitieplan moeten maken voor de overdracht van de crisisnoodopvang aan het COA per 1 april 2023.

In het regionale transitieplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat dat de burgemeesters van de gemeenten in deze regio besloten hebben om de crisisnoodopvang in stand te houden tot 1 juli 2023, als het COA daarom verzoekt. Dat geeft het COA meer tijd voor het vinden en inrichten van noodopvanglocaties, die de plekken in de huidige crisisnoodopvang vervangen. In het hele land worden geschikte noodopvanglocaties gezocht, ook in de gemeenten van de regio Gelderland-Zuid.
De regio telt nu 597 crisisnoodopvangplekken (dat is meer dan de afgesproken 450). De mensen die hier verblijven, kunnen niet naar locaties van het COA, omdat in Ter Apel en in de rest van het land onvoldoende beschikbare plekken zijn.

De Radboud Universiteit, eigenaar van het terrein, is bereid de locatie aan de d’Almarasweg beschikbaar te stellen tot 1 juli 2023. Wel moet de gemeente nog in overleg met Vitens, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de provincie Gelderland of gedoogbeschikkingen kunnen worden verleend om de crisisnoodopvanglocatie tot die datum open te houden.

Daarnaast is er een rechterlijke uitspraak dat alle opvanglocaties voor asielzoekers per 1 april 2023 aan hogere eisen moeten voldoen. De crisisnoodopvanglocatie aan de d’Almarasweg voldoet daaraan niet volledig. Het is aan het COA om te besluiten of de voormalige manege en het daarnaast gelegen paviljoen (indien mogelijk) dan toch ingezet blijven voor langere crisisnoodopvang.


Dit bericht delen:

Advertenties