Gratis ontbijttassen voor basisschoolkinderen die zonder ontbijt naar school gaan

Van onze redactie
7 december 2022

Kinderen in de Nijmeegse wijken Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal hoeven vanaf 7 december niet meer met een lege maag naar school. De gemeente Nijmegen, Vincentius Vereniging Nijmegen en Bindkracht10 geven een gratis gezond ontbijt in de vorm van een wekelijkse ontbijttas.

Iedere dinsdagmiddag kunnen ouders een ontbijttas ophalen bij een uitgiftepunt in de wijk. Op 6 december zijn de eerste tassen uitgedeeld en is het initiatief gestart. We leveren standaard gezinstassen, waarin voldoende producten zitten voor in ieder geval twee kinderen. Bij grotere gezinnen leveren wij maatwerk. In de ontbijttas zitten genoeg producten om iedere schooldag met een volle maag te starten.

Aanmelden voor een ontbijttas

Het aanmelden voor een ontbijttas kan via de website van Vincentius Vereniging Nijmegen. Ouders kunnen zichzelf aanmelden, maar ook hulpverleners kunnen ouders aanmelden. Dit kan via de website.www.vincentiusnijmegen.nl/schoolontbijt. Ouders die het ontbijt voor hun kind(eren) niet kunnen betalen, kunnen zich iedere maandag vóór 17:00 aanmelden via de website. Dan staat dinsdagmiddag de ontbijttas klaar bij het uitgiftepunt in de wijk. Ouders krijgen bericht over bij welk uitgiftepunt zij de ontbijttas kunnen ophalen. In de schoolvakanties worden geen ontbijttassen uitgegeven.

Een ontbijttas heeft een waarde van ongeveer 30 euro. Mocht blijken dat er in meerdere Nijmeegse wijken ontbijttassen nodig zijn, dan moet er gekeken worden naar meer capaciteit en geld. De uitgifte van ontbijttassen wordt de komende tijd door de partners geëvalueerd.

Motie ‘Een ontbijt voor ieder kind’

De Nijmeegse gemeenteraad heeft op 12 oktober de motie ‘Een ontbijt voor ieder kind’ aangenomen. Vanwege signalen dat steeds meer kinderen de dag starten met een lege maag. Dit heeft gevolgen voor de leerprestaties van kinderen. We starten in de wijken Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal omdat uit deze wijken de meeste signalen komen dat kinderen met een lege maag naar school gaan. December is een proefmaand. Eind december wordt besloten of en zo ja, hoe we doorgaan tot en met maart 2023. 


Dit bericht delen:

Advertenties