Mannen veroordeeld voor poging doodslag

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
1 december 2022

De rechtbank veroordeelt een 40-jarige man en een 29-jarige man uit Nijmegen voor een poging tot doodslag. Beide mannen moeten de maximale taakstraf van 240 uur verrichten. Daarnaast legt de rechtbank aan de oudste man een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 10 maanden en aan de andere man een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. 

Het slachtoffer zou in de ochtend van 10 juli 2022  ruzie hebben gehad met zijn vrouw, de zus van de oudste man. Het slachtoffer zou haar daarbij mishandeld hebben. Later op de dag was er daardoor een conflict tussen de broer van de 40-jarige man en het slachtoffer. De 40-jarige man ging vervolgens samen met de andere man - een vriend van de familie - naar het slachtoffer toe. Samen sloegen en schopten zij het slachtoffer buiten op straat meerdere keren op zijn hoofd en lichaam. Zij bleven doorgaan toen het slachtoffer al op de grond lag. Het slachtoffer liep hierdoor ernstig letsel op aan zijn gezicht. 

Poging tot doodslag

Het slachtoffer deed aangifte. Ook waren er camerabeelden van het incident. Daarnaast legden beide mannen direct een bekennende verklaring af bij de politie. De rechtbank komt daarom tot een bewezenverklaring van het medeplegen van een poging tot doodslag.

Mediation

Naar aanleiding van het incident is een mediationtraject opgestart. Daarbij vonder gesprekken plaats tussen beide mannen en het slachtoffer. De mannen betuigden spijt en boden hun excuses aan. De 29-jarige man gaf aan dat hij de verantwoordelijkheid voor de geleden schade op zich wilde nemen. Het slachtoffer aanvaardde deze excuses en gaf aan dat hij niet meer wilde dat de mannen gestraft worden. Ook gaf hij aan de aangiftes te willen intrekken. 

Geen celstraf

De rechtbank oordeelt dat aan de ene kant sprake is van een zeer ernstig strafbaar feit, waarbij een gevangenisstraf passend is. Aan de andere kant betuigden beide mannen spijt. De oudste man heeft geen strafblad en zijn leven is op orde. De 29-jarige man zocht na het incident zelf hulp om erachter te komen waarom hij is overgegaan tot dit geweld. Hij is eerder veroordeeld, maar voor andere feiten.

In het bijzonder heeft de rechtbank oog voor de uitkomst van het mediationtraject en het standpunt van het slachtoffer hierin. Een gevangenisstraf zou volgens de rechtbank geen recht doen aan het doel en de uitkomst van dit traject. De rechtbank legt daarom aan beide mannen de maximale taakstraf op. Wel legt de rechtbank daarbij voorwaardelijke celstraffen op aan de mannen. Aan de voorwaardelijke celstraf van de 29-jarige man zijn bijzondere voorwaarden verbonden zoals geadviseerd door de reclassering. Zo moet hij moet zich melden op afspraken met de reclassering en een ambulante behandeling ondergaan, met als doel dat hij zich in de toekomst niet nog een keer schuldig maakt aan geweldsfeiten. 

Schadevergoeding

Tot slot vorderde het slachtoffer de door hem geleden schade op de 29-jarige man.  De man moet aan het slachtoffer een bedrag betalen van bijna 2.800 euro.


Dit bericht delen:

Advertenties