Gemeente verbiedt brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren vanaf 2028

Van onze redactie
30 november 2022

Vanaf 1 januari 2025 zijn oude brom- en snorfietsen van voor 2011 niet meer welkom in de binnenstad, bij campus Heijendaal en Hof van Holland. Vanaf 2028 geldt dit vervolgens voor alle brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren én in de hele bebouwde kom van Nijmegen en Lent. Het gemeentebestuur wil op deze manier zorgen voor schone en gezonde lucht, ook op de fietspaden. De gemeenteraad neemt over dit laatste nog een besluit.

Het stadsbestuur en de gemeenteraad vinden schone lucht belangrijk. Brom- en snorfietsen zorgen voor zo’n 23% van de luchtverontreiniging op de fietspaden. Op de drukke brommerroutes of bijvoorbeeld in een tunnel kan dat nog meer zijn.

Gezonde luchtkwaliteit, ook op de fietspaden

Het weren van brommers en snorfietsen van voor 2011 is één van de acties uit het uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit’ dat de raad eind 2020 vaststelde. Voor deze actie is een subsidie ingesteld waarmee eigenaren hun oude brom- of snorfiets konden laten slopen en €400,- van de gemeente kregen. Daarmee komt de gemeente tegemoet in de aankoop van een nieuwer, schoner model (met de gemiddelde aankoopprijs van €2.000,-). Hoewel de subsidie een succes is – de subsidie is tot twee keer toe volledig gebruikt en hiermee is 10% van de oude brom- en snorfietsen van de weg gehaald – blijkt dit onvoldoende effect op de luchtkwaliteit op fietspaden te hebben.

Ook nam de raad de motie ‘Gezonde lucht op Nijmeegse fietspaden’ aan. Hiermee roept de raad het college op om álle brom- en snorfietsen met verbrandingsmotoren uit te faseren en te weren van de fietspaden. Daarnaast is als doel gesteld om vóór 2030 de Nijmeegse fietspaden emissievrij te hebben. Het weren van de oude brom- en snorfietsen in drie zones vanaf 2025 is een begin hiervoor.

De drie zones waar de oude brom- en snorfietsen worden geweerd, zijn ook de zones die vanaf 2025 zero-emissiezones zijn voor stadslogistiek. Dit betekent dat hier alleen 100% uitstootvrije bestel- en vrachtwagens mogen rijden.

Onderzoek gevolgen voor brom- en snorfietseigenaren voor eventuele extra mogelijkheden

De transitie naar elektrische voertuigen gaat de gemeente jaarlijks monitoren. Ook wordt onderzocht of en in hoeverre brom- en snorfietseigenaren met een kleine beurs in staat zijn een schoner voertuig te kopen of voor een ander alternatief te kiezen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt gekeken naar eventuele mogelijkheden om deze eigenaren tegemoet te komen. Bijvoorbeeld via de sloopsubsidie of een tijdelijke ontheffing voor een overgangsperiode.


Dit bericht delen:

Advertenties