Nijmegenaren denken mee over de plekken van 700 laadpalen en 60 deelauto’s

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
28 november 2022

In 2025 wil de gemeente Nijmegen in totaal 1000 laadpalen voor elektrische auto’s hebben staan. Met de extra laadpalen en deelauto’s wil de gemeente zorgen voor schoner vervoer en meer mogelijkheden om duurzaam te reizen.

Over de plekken van de 700 laadpalen, die geplaatst worden tussen 2023 en 2025, kunnen Nijmegenaren nu meedenken. Daarnaast kunnen ze meedenken over de plekken van 60 extra deelauto’s. De gemeente Nijmegen heeft daarvoor mogelijke plekken uitgekozen. Op deze plekken kunnen Nijmegenaren reageren tot en met 20 januari. Zij kunnen op een digitale kaart aangeven of ze de locatie geschikt vinden en hiervoor een reden opgeven. Reageren en de plekken inzien kan op een van de bewonersavonden en online. Meer informatie hierover staat op nijmegen.nl/duurzaamrijden.

De openbare ruimte anders inrichten

De verwachting is dat het gebruik van het aantal elektrische auto’s blijft groeien. Deze auto’s moeten ook kunnen opladen en dus zijn er extra laadpalen bij openbare parkeerplekken nodig. Op het moment zijn er zo’n 300 laadpalen en in 2025 verwachten we er in totaal 1000 nodig te hebben. Tegelijkertijd probeert de gemeente het autodelen aan te moedigen omdat de openbare ruimte beperkt is. Daarom komen er ook 60 extra deelauto’s voor 2025. Het aantal inwoners van Nijmegen blijft namelijk groeien, maar de ruimte groeit niet mee. Daarom moeten we de ruimte anders indelen en hier slim mee omgaan. Auto’s delen is daarvoor een oplossing. Zo is en blijft er ook ruimte voor bijvoorbeeld groen. Ook is het voor mensen die minder dan 12.000 km per jaar rijden goedkoper om een auto te delen dan om er een te bezitten. 


Dit bericht delen:

Advertenties