Nieuwe AED in de wijk Zuiderveld, Nijmegen Oosterhout

Van onze redactie | Fotografie: Peter Saris
27 november 2022

Bij ‘Tandartspraktijk-Nijmegen’ aan de Jacques Tatistraat 1 in Oosterhout hangt nu ook een AED onder de overbouw. Tandarts Arlo heeft deze geplaatst met hulp van de Stichting AED Dukenburg. Beheer en onderhoud worden door de AED-stichtingen gedaan.

Subsidie en sponsoring
De Nijmeegse AED-stichtingen hebben voor 2023 een financiële toezegging gehad van de gemeenteraad. Door terugval van inkomsten o.a. sponsoring dreigde het werk van de vrijwillige stichtingen in de knel te komen.
Voor 2024 (en verder) is een subsidieverzoek ingediend die de basiskosten moet gaan dekken om een dekkend AED-netwerk in Nijmegen met mensen die kunnen reanimeren in stand te houden.

Donderdag 24 november overhandigde Jumbo Leuvensbroek de opbrengst (154,50 euro)
van de emballageactie aan AED Dukenburg voorzitter Nico de Boer.

www.aeddukenburg.nl

De stichtingen zijn geheel afhankelijk van donaties en sponsorbijdragen. "Help ons Nijmegen Hartveilig te maken! Ook uw sponsorbijdrage is welkom.

NL54 RABO 0336 8563 18 t.n.v. St AED Dukenburg

Volg ook onze activiteiten op Facebook HartslagNijmegen

Zet nooit een gebruikte AED zo terug in de kast, bel of mail de stichting AED Dukenburg!
Stichting AED Dukenburg. Meijhorst 11-62. 6537 ET Nijmegen. 06-3089 4688 bestuur@aeddukenburg.nl


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen