Nijmegen betaalt als eerste gemeente van Nederland de kosten van nieuw rijbewijs en paspoort bij geslachtsverandering

Van onze redactie
22 november 2022

Gemeente Nijmegen gaat de kosten vergoeden die te maken hebben met de administratieve wijziging van de geslachtsregistratie. 

Denk hierbij aan de kosten voor een nieuwe identiteitskaart of een nieuw paspoort, de kosten voor een nieuw rijbewijs, en de kosten voor de deskundigenverklaring die hiervoor noodzakelijk is. Met het vergoeden van de kosten die zij maken om hun geslachtsregistratie te wijzigen, hoopt de gemeente Nijmegen een bijdrage te leveren om een geslachtsregistratie die past bij hoe iemand zich voelt laagdrempelig en toegankelijk te maken. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders invulling aan een motie over dit onderwerp welke vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen. De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen. 

De vergoeding is gericht op het ondersteunen van transgender personen, die hun geslachtsregistratie wijzigen. Dit is vaak als onderdeel van hun transitieproces. Voor transgender personen is het een belangrijke stap om geregistreerd te zijn op de manier waarop men zich voelt. Om deze vergoeding voor iedereen die de geslachtsregistratie wil wijzigen toegankelijk te maken, is ervoor gekozen om deze op te nemen in de wmo- verordening. De aanpassing in de wmo-verordening gaat vanaf volgend jaar in. Dit betekent dat het vanaf begin volgend jaar mogelijk is om een aanvraag te doen voor het vergoeden van de kosten. Het wordt dan mogelijk voor inwoners van Nijmegen om met terugwerkende kracht een aanvraag te doen. Dit houdt in dat als iemand de geslachtsregistratie in 2022 heeft gewijzigd en hiervoor kosten heeft gemaakt, dat deze ook nog vergoed worden. 

Regenboogagenda

Nijmegen is een Regenboogstad en wil de acceptatie en positie van Lhbti+ inwoners in haar stad en regio versterken. Meer dan dertig jaar Regenboog-beleid en inzet op dit thema heeft veel opgeleverd en maakt dat Nijmegen landelijk gezien een koploperspositie heeft. Hoewel de acceptatie groeit, is de noodzaak voor beleid met betrekking tot seksuele, gender-, en seksediversiteit actueel. Daarom hebben aandacht voor specifieke groepen zoals transgender personen. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat in Nijmegen Lhbtiq+ personen zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen.

 


Dit bericht delen:

Advertenties