Nieuwe visie stadsbosjes, mede opgesteld door inwoners

Van onze redactie
16 november 2022

Nijmegen heeft zo’n 20 stadsbosjes. Deze bosjes zijn kleiner dan de grote bosgebieden zoals Heumensoord en Mariënbosch en vaak overblijfselen van een groter bosgebied of landgoed. De bosjes hebben dan ook een ecologische én cultuurhistorische waarde.

Ieder bosje had een eigen beheerplan, maar nu is er één overkoepelende visie voor het beheer voor de komende 10 jaar van alle stadbosjes. Deze visie is samen met de stad opgesteld. Daarbij is nog steeds maatwerk mogelijk, omdat veel bosjes beheerd worden door omwonenden en er verschillen tussen de stadsbosjes zijn.

Wethouder Klimaatadaptatie en Stadsvergroening, Cilia Daemen: “Om als Nijmegen aantrekkelijk te blijven om te wonen, werken en recreëren is een groene, gezonde omgeving belangrijk. Daar dragen de stadsbosjes ook aan bij.”

Eén lijn voor onderhoud, met ruimte voor specifieke wensen omwonenden
De meeste bosjes worden onderhouden door bewonersgroepen, waaronder het Javabosje, Patersbosje (foto) en Limosbosje. Tot nu toe werd voor ieder bosje een apart plan opgesteld via een eigen participatieproces. Bewonersgroepen wisten niet van elkaars beheer. Door nu één beheervisie te maken, is een gezamenlijk proces doorlopen wat één lijn brengt in het onderhoud, waarbij er voldoende ruimte is voor specifieke wensen per bosje. Ook biedt de beheervisie inzicht aan het IVN Rijk van Nijmegen, dat zich inzet voor het behoud en beheer van de stadsbosjes en sluit het aan op de Biodiversiteitsagenda Nijmegen die momenteel wordt opgesteld. Het doel van de Biodiversiteitsagenda is soortenbescherming en het verbinden van bestaande groengebieden zoals parken, natuurterreinen en bossen zodat er één ecologische groenstructuur ontstaat.


Dit bericht delen:

Advertenties