Meeste files in Nijmegen

Van onze redactie
6 november 2013
Volgens onderzoek van TomTom heeft onze stad de meeste files en zijn de weggebruikers het langst onderweg. Ruim 20% duurt het langer voordat men op de bestemming aankomt wanneer vertragingen/files zijn.

Met de opening van de Oversteek eind van deze maand, zou er een verlichting komen in de files. De ochtendspits is klassiek gezien de 'winnaar' met 36% meer reistijd. De avondspits heeft een tweede plaats met 34% vertraging.

Onderzoek TomTom

Wij weten dat het wegennetwerk in en rond Nijmegen kwetsbaar is. Dat heeft te maken met het feit dat de stad in het noorden maar één toegangsweg heeft voor autoverkeer via een stadsbrug over de Waal. Bovendien liggen we in de directe nabijheid van een van de meest filegevoelige wegen van Nederland, de A50.

Juist daarom investeerde de gemeente - samen met andere overheden - de afgelopen jaren honderden miljoenen in een betere infrastructuur, waaronder een tweede stadsbrug en een stadsroute. Ook hebben we hard gewerkt aan een goed dynamisch verkeersmanagementsysteem dat zijn vruchten afwerpt.

De aanleg van nieuwe infrastructuur kost uiteraard tijd en levert op korte termijn door werkzaamheden regelmatig extra vertragingen op. Zo is er het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan het voltooien van de tweede stadsbrug en de nieuwe stadsroute. Dat leverde hinder op, maar brug en weg zijn op tijd af en gaan eind november open. Dat zal al veel verlichting brengen omdat automobilisten een alternatieve route krijgen via de nieuwe brug en omdat de stadsroute het verkeer beter door de stad leidt dan de oude singels rond de binnenstad. Regionaal zal de verbreding van de A50 ook een positief effect hebben op de filedruk.

Maar in een stad die leefbaar moet blijven en waarin ruimte schaars is, willen en kunnen we ons niet beperken tot meer wegen. Daarom kijkt de gemeente breder naar verkeersproblematiek door de aanleg van alternatieven voor de auto zoals transferia, goed en schoon openbaar vervoer en snelfietspaden. Zo komt er extra transferium bij en leggen we bijna 80 kilometer snelfietsroutes aan. Want de duurzame oplossing voor verkeersknelpunten komt juist voort uit een slimme mix van vervoersmogelijkheden.

Nijmegen investeert dus stevig in bereikbaarheid. De gemeente krijgt regelmatig het commentaar dat het afgelopen jaren wel lijkt het alsof er overal in en rond de stad aan fietspaden, ov-voorzieningen, bruggen en wegen wordt gewerkt. En dat klopt ook, maar de investering die we nu doen, leidt uiteindelijk tot minder verkeersproblemen en een nog aantrekkelijkere stad. De nieuwe stadsbrug en stadsroute die deze maand opengaan, leveren daar op korte termijn alvast een essentiële bijdrage aan.


Dit bericht delen:

Advertenties