Gemeente helpt Nijmegen de winter door met aanpak energiecrisis

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
1 november 2022

Gemeente Nijmegen gaat inwoners, ondernemers en instellingen die financiële problemen ervaren door de energiecrisis de winter door helpen. Tot 31 maart 2023 biedt het stadsbestuur hiervoor maatwerk aan, om de gevolgen van de energiecrisis te verzachten voor degenen die hierdoor in de problemen komen. Onder andere via een noodfonds voor inwoners, het openstellen van openbare gebouwen en een uitbreiding van de energiecoaches en –fixers die helpen met energiebesparing. Het belangrijkste is dat personen en partijen die in de knel komen, zich melden – bijvoorbeeld bij één van de stips, bij een financieel expert in de wijk of Ondernemerspunt Geldzorgen – zodat zij zo snel en goed mogelijk worden geholpen.
 

De focus ligt op het helpen van inwoners, ondernemers en instellingen met geldzorgen én op energiebesparing.

Noodfonds voor inwoners

Er komt een noodfonds voor inwoners die door de hoge energiekosten, ondanks de gemeentelijke en Rijksregelingen, niet meer rond kunnen komen. Dit is voor de winterperiode en geldt voor alle inwoners. Ook voor inwoners die nu in de knel komen en anders minder snel van hulp afhankelijk zijn of om hulp vragen. Inwoners worden via maatwerk ondersteunt vanuit dit noodfonds, op basis van uitgangspunten. Bijvoorbeeld een toets op andere oplossingen, op andere voorzieningen zoals bijzondere bijstand of aandacht voor energiebesparing.

Noodfonds maatschappelijke instellingen en verenigingen

Het is nog onduidelijk hoe het Rijk maatschappelijke instellingen en verenigingen ondersteunt, maar zij worden hard geraakt door de gestegen energieprijzen. Daarom stelt de gemeente een noodfonds in. Hierop kunnen deze partijen een beroep doen, mits zij alles hebben geprobeerd om te besparen en te versoberen, waar mogelijk. Ook moet sprake zijn van maatschappelijke relevantie en financiële noodzaak. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage uit het noodfonds.

Uitbreiding energieloket, energiefixers en -coaches

Om inwoners te helpen met energie besparen, zijn sinds het najaar energiefixers actief in drie wijken. Deze fixers brengen meteen besparende maatregelen aan in huis. Ook zijn er energiecoaches die tips geven hoe zelf eenvoudig en goedkoop energie te besparen. Vanwege de energiecrisis wil de gemeente het aantal fixers en coaches uitbreiden. Ook kunnen professionals die veel in contact zijn met inwoners een e-learning volgen over energiebesparing en worden extra mensen ingezet bij het energieloket.

Stimulering initiatieven van (hulp)organisaties in de wijken

Verschillende organisaties in de stad werken al mee bij het bestrijden van de gevolgen van de energiecrisis. Denk aan de Voedselbank, het Huis van Compassie, de Vincentiusvereniging en dierenwelzijnorganisaties zoals de Dierenvoedselbank. Zij komen eenmalig in aanmerking voor ondersteuning, zodat zij nog meer hulp kunnen bieden. Denk aan extra voedselpakketten, uitbreiding van energieadvies en uitbreiding van maaltijden of -pakketten.

Openstellen en benutten van openbare gebouwen

Inwoners die vanwege de energiekosten thuis in de kou zitten, kunnen terecht bij wijkcentra en ontmoetingsplekken in de wijk. Zo hoeven zij thuis niet te stoken en hier kunnen zij elkaar ook ontmoeten. Het idee is om tijdens de gebruikelijke openingstijden hier buurtactiviteiten aan te bieden en koffie, thee of een soepje. Per stadsdeel of wijk is er aanbod op maat, dat wordt gecoördineerd door de sociaal regisseurs en sociale partners zoals Bindkracht10.

Intensivering communicatie geldzorgen en energiebesparing

Om inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk te kunnen helpen met hun problemen, is het belangrijk dat zij zich zo vroeg mogelijk melden. Denk aan het Ondernemerspunt Geldzorgen voor ondernemers, en de stips en financieel experts in de wijk voor inwoners. Tegelijk is het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk energie bespaart, indien mogelijk. De communicatie over geldzorgen en energiebesparing wordt daarom geïntensiveerd.

Investering en vervolg

Het stadsbestuur maakt € 5 miljoen vrij voor de aanpak van de energiecrisis in Nijmegen. Het grootste deel hiervan is voor het noodfonds voor de maatschappelijke instellingen en het noodfonds voor de inwoners. Nu het bestuur een besluit heeft genomen, wordt alles zo snel mogelijk opgepakt door de gemeentelijke organisatie en partners zodat inwoners, ondernemers en instellingen zo snel mogelijk goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en actie kunnen ondernemen. Hierover wordt iedereen onder andere persoonlijk en via de gemeentelijke kanalen of contactpersonen geïnformeerd. Ondertussen kunnen Nijmegenaren die nu in de problemen komen, zich blijven melden. Bijvoorbeeld bij een financieel expert in de wijk. Voor ondernemers is er Ondernemerspunt Geldzorgen. Voor meer informatie: nijmegen.nl/geldzorgen


Dit bericht delen:

Advertenties