Nieuwe stap naar woningbouw aan Van Schaeck Mathonsingel

Van onze redactie
31 oktober 2022

Talis en Hendriks Bouw en Ontwikkeling tekenen samenwerkingsovereenkomst

V.l.n.r. Michael Hendriks, directeur Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Ronald Leushuis, bestuurder van woningcorporatie Talis en Ron Bouwman, projectontwikkelaar Hendriks Bouw en Ontwikkeling

Op 25 oktober jl. ondertekenden woningcorporatie Talis en Hendriks Ontwikkeling B.V. een overeenkomst voor de (her)ontwikkeling van de Van Schaeck Mathonsingel in het stationsgebied van Nijmegen. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet naar een groot aantal nieuwe en betaalbare woningen in het centrum van Nijmegen.

Zoals bekend gaat het stationsgebied in Nijmegen de komende 10 à 12 jaar volledig op de schop. Een metamorfose waarbij het station en de directe omgeving worden getransformeerd tot een aantrekkelijk en levendig woon- en verblijfsgebied met veel aandacht voor groen, waarbij eventueel ook ruimte komt voor werken en winkelen. Een omvangrijke uitbreiding van het aantal betaalbare woningen in het stationsgebied is één van de pijlers van deze transformatie.

Brede doelgroep

De ondertekening van de overeenkomst met Talis is een belangrijke volgende stap naar de ontwikkeling en realisatie van een groot aantal betaalbare en sociale huurwoningen aan de Van Schaeck Mathonsingel. Ook het naastgelegen kantoorgebouw aan Keizer Karelplein 32 (Randstadlocatie) maakt onderdeel uit van de plannen. In principe gaat het in totaal over ongeveer 350 woningen voor een brede doelgroep. Dit aantal kan echter nog oplopen tot 450 woningen. Hierover is Hendriks nog in overleg met de eigenaren van het kantoorgebouw aan het Keizer Karelplein. Een welkome aanvulling voor Nijmegen, waar de woningnood groot is. Talis, de gemeente Nijmegen en Hendriks trekken samen op om zo optimaal mogelijk invulling te geven aan het woonprogramma.

Ambitiedocument

Op dit moment werkt de gemeente aan een toekomstvisie voor het gehele stationsgebied. Dit document biedt kaders voor o.a. een stedenbouwkundig plan en een ambitiedocument. Het ambitiedocument beschrijft de gemeentelijke ambities van de locatie, zoals bouwvolumes- en massa, het woningprogramma, mobiliteit, groenvoorzieningen en hittestress. Behalve de Van Schaeck Mathonsingel, waar de huurwoningen van Talis staan, wordt het Keizer Karelplein in de plannen meegenomen. Hendriks heeft afspraken met de eigenaren van het kantoorgebouw aan Keizer Karelplein 32. Eind volgend jaar is er naar verwachting meer duidelijkheid over het totale programma, waarna kan worden gestart met de concrete bouwplannen.

Verbeteringen in de openbare ruimte

Een bijkomend doel is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het stationsgebied moet een aantrekkelijke en levendige zone worden die het station met de binnenstad verbindt en de relatie versterkt. Om deze dynamische sfeer te verhogen, komt er een gevarieerd woningaanbod. Bij de ontwikkeling van de woningen wordt specifiek gekeken naar de wensen en behoeften van doelgroepen die zeer mobiel zijn en veelvuldig gebruik maken van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. In de plinten op begane grondniveau is straks bijvoorbeeld ruimte voor winkels, horeca en cultuur.

Omgevingsdialoog

Behalve de haalbaarheid en de kaders onderzoeken de partijen de impact op de omgeving. Zodra er meer duidelijk is, wordt de omgevingsdialoog met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden opgestart.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen