Volkert Vintges en Willem Fokke Klimaatburgemeesters van Nijmegen

Van onze redactie
31 oktober 2022

Volkert Vintges (70) en Willem Fokke (34) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Nijmegen noemen. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek.

Een week waarin Klimaatburgemeesters een belangrijke rol spelen voor hun medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Volkert Vintges (links op de foto) en Willem Fokke de inwoners van gemeente Nijmegen inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Volkert Vintges en Willem Fokke uit gemeente Nijmegen. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Natuurrijke wereld
Volkert helpt als Klimaatburgemeester burgers, huurders en buurtenergie-initiatieven met energiebesparingsmaatregelen en energiebeleid, zodat men zelf (coöperatief) eigenaar kan worden van de energie opwek.

Willem heeft een eigen onderneming in de ontwikkeling van biobased en circulaire woningconcepten. Hij vindt een gezonde en natuurrijke wereld veel leuker om in te wonen. Hij wil laten zien dat op een positieve en eenvoudige manier een groot verschil gemaakt kan worden om de leefomgeving gezonder te maken.

Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters zijn geworden van gemeente Nijmegen.

Nationale Klimaatweek van start
In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.


Dit bericht delen:

Advertenties