Proefafsluiting Tweede Walstraat en van Welderenstraat verlengd en uitgebreid

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
27 oktober 2022

Vanaf 31 oktober sluit de gemeente ook de Eerste Walstraat ’s avonds op proef af. Vanaf 5 september loopt er al een proef in de Tweede Walstraat en vanaf 3 oktober ook in de van Welderenstraat. Door gemotoriseerd verkeer ‘s avonds te weren wil de gemeente de ervaren overlast terugdringen en verkeersveiligheid vergroten. De eerste ervaringen zijn over het algemeen positief, zowel bij bewoners als ondernemers.

Tegelijkertijd wordt het door de afsluiting drukker met verkeer in de Eerste Walstraat, waardoor de overlast hier groter is geworden. Daarom is besloten de avondafsluiting uit te breiden naar deze straat. De proef loopt nu door tot en met 15 januari 2023 . De gemeente onderzoekt met enquêtes steeds hoe bewoners, ondernemers en bezoekers de afsluiting ervaren. Ook is er verkeerskundig onderzoek naar de effecten van de afsluiting.

De binnengekomen reacties en het groot aantal ontvangen enquêtes over de afsluiting van de Tweede Walstraat zijn in grote meerderheid positief over de nieuwe situatie. Dit geldt ook voor de eerste reacties over de afsluiting van de van Welderenstraat. Bij de vraag ‘welk rapportcijfer geeft u de situatie in de directe omgeving van uw woning/bedrijf/bezoek vóór en tijdens de proef?’ blijkt dat 37% van de respondenten voor de proef de omgeving een voldoende gaf. Door de afsluiting van de Tweede Walstraat is dit toegenomen tot 69%. Dit is het voorlopig resultaat, nog niet alle enquêteresultaten zijn verwerkt.

Bij de verlenging van de proef verschuiven de sluitingstijden. In plaats van om 18.00 uur start de afsluiting om 21.00 uur. De eindtijd verandert van 2.00 uur naar 6.00 uur. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om in het evaluatieonderzoek te onderzoeken of ook met deze sluitingstijden de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. Het voordeel van de aangepaste tijden kan zijn dat er gedurende de gehele nacht meer rust komt. Met de verschuiving houdt de gemeente rekening met de wensen van ondernemers, bewoners en de politie.

Met de uitvoering van de proefafsluiting geeft het college uitvoering aan de raadsmotie “Great barrier street” van 25 november 2020. Na de proefafsluitingen en afronding van het (verkeerskundig) onderzoek volgt een voorstel over al dan niet een permanente avondafsluiting. 


Dit bericht delen:

Advertenties