Rechtswinkel Nijmegen-Oost: Problemen met uw product? Ga klagen!

Tekst: Justin van de Wiel
28 oktober 2022

Consumenten die hun rechten willen gebruiken ten aanzien van een product moeten volgens de wet klagen. Maar wat houdt dat in?

U kent het misschien wel. U heeft net een nieuwe laptop gekocht bij een van de grote winkelketens, en enkele maanden gaat alles naar behoren. Totdat u drie maanden na aankoop - op een diep trieste regenachtige dinsdagmiddag – op de aan/uit-knop van uw laptop drukt. Vol verwachting kijkt u naar het scherm van uw laptop, maar deze vertoont geen teken van leven meer. Gelukkig heeft u in dat geval zeer waarschijnlijk recht op een kosteloze reparatie van uw laptop. Echter, voordat u dit juridisch kan afdwingen bij de winkelketen, dient u volgens de wet ‘binnen bekwame tijd’ na ontdekking te klagen. Doet u dit niet, dan is het gevolg dat u niet meer kunt afdwingen bij de verkoper dat uw laptop wordt gemaakt. Het is dus van groot belang dat u op tijd klaagt. Maar wanneer klaagt u nu ‘binnen bekwame tijd’? Hoe dient u te klagen? En heeft u als consument de plicht om op tijd uw product te onderzoeken op eventuele gebreken? Deze drie vragen komen hierna aan bod.

De onderzoeksplicht en de klachttermijn

Zoals wel vaker het geval is probeert de wetgever de consument een handje te helpen. Bij de klachtplicht voor consumenten die een product kopen, geldt dat de consument geen plicht heeft om te onderzoeken of er wat mis is met het product. Dat betekent dat de consument pas hoeft te klagen nadat hij het gebrek feitelijk heeft ontdekt. U hoeft als consument dus niet uitgebreid op onderzoek uit te gaan wanneer u een laptop koopt. Pas wanneer u opmerkt dat de laptop niet meer opstart, begint de klachttermijn te lopen.

Zoals in het inleidende stukje al naar voren kwam moet u binnen bekwame tijd klagen. Op het eerste gezicht betreft het een vage norm, maar gelukkig heeft ook hier de wetgever de consument geholpen. Indien de consument binnen twee maanden na het feitelijk ontdekken van de problemen klaagt, is dat volgens de wetgever altijd binnen bekwame tijd. Indien de consument er meer dan twee maanden over doet om over het gebrek te klagen, moet er op basis van alle omstandigheden van het geval worden beoordeeld of de consument dit tijdig heeft gedaan. Denk bij deze omstandigheden bijvoorbeeld aan de waarneembaarheid van het gebrek. Indien het gebrek lastig waarneembaar is, kan dat bijdragen aan het oordeel dat de klachttermijn langer moet zijn dan twee maanden. Enige terughoudendheid is hier op zijn plaats; dit is slechts één van de vele omstandigheden die meegewogen kunnen worden bij het oordeel omtrent de lengte van de klachttermijn.

De wijze van klagen

U weet nu wanneer u dient te klagen en hoelang u daarvoor de tijd heeft, maar de vraag is nu nog hoe u dient te klagen. De klachtplicht is vormvrij. Dat betekent dat u op elke wijze kunt klagen. Het is echter wijs om te klagen door middel van een aangetekende brief. U kunt dan gemakkelijker bewijzen dat u aan de klachtplicht heeft voldaan indien daar ooit een discussie over ontstaat. Daarnaast is het raadzaam dat u niet slechts aangeeft dat er iets mis is met het product, maar ook wat er volgens u mis is met het product. Zo geeft u de verkoper voldoende inzicht in de omvang van het gebrek.

Conclusie

Mocht u tegen het probleem aanlopen dat u een product heeft gekocht als consument en er is iets mis met dit product, dan is het raadzaam om daarover zo spoedig mogelijk te klagen bij de verkoper. U heeft in ieder geval tijdig geklaagd indien u een termijn hanteert van twee maanden. Of dat een langere klachttermijn mogelijk is moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Om problemen te voorkomen is het raadzaam om door middel van een aangetekende brief binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek te klagen. Zo zorgt u ervoor dat u de volgende trieste regenachtige dinsdagmiddag wanneer uw laptop geen teken van leven meer vertoond, u uzelf in ieder geval kan troosten met de gedachte dat u uw rechten kunt blijven inroepen.

Rechtswinkel Nijmegen-Oost is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 7. De medewerkers ontvangen u graag voor gratis juridisch advies op maat. Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen een ander probleem aan? Wij voorzien u gratis van advies. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar algemeen@rechtswinkelnijmegen.nl.

Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit te laten weten. Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor de vorige artikelen. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via Facebook of LinkedIn.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024