Volgende stap in aanpassing verkeerssituatie westzijde station

Van onze redactie
19 oktober 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de vervolgstappen rond de Vijfknoop, de kruising aan de westzijde van het station. Vanwege de ontwikkelingen in dit gebied moet de verkeerssituatie daar aangepast worden.

Het gebied ten westen van het station ondergaat de komende jaren een grondige verandering. Een nieuwe westentree voor het station, een fietsenstalling voor 3000 fietsen en de komst van nieuwbouw met woningen en bedrijven. Door al deze veranderingen, voldoet de huidige Vijfknoop (de kruising waar de Koninginnelaan, Tweede Oude Heselaan, Marialaan, Krayenhofflaan en Tunnelweg bij elkaar komen) niet meer. Op de kruising loopt het nu soms al vast, met de geplande ontwikkelingen kan de kruising het verkeer in de toekomst helemaal niet meer goed verwerken. Daarom wordt de Vijfknoop en de directe omgeving aangepast.

Schetsontwerp
Al eerder heeft een extern bureau de mogelijkheden voor aanpassing verkend op basis van het verkeer dat in de toekomst verwacht wordt. Dit heeft nu geleid tot een schetsontwerp, waarin een aantal uitgangspunten helder is en een aantal keuzes nog gemaakt moet worden.
Duidelijk is in ieder geval dat maatregelen nodig zijn om straks het toenemende verkeer te kunnen verwerken. Een belangrijk onderdeel is het autoluw maken van de Krayenhofflaan. Deze straat wordt een rustige fietsstraat die aansluit op het snelfietspad Nijmegen-Beuningen. Autoverkeer kan dan niet via de kruising de Krayenhofflaan in- en uitrijden. Daarom wordt er nieuwe weg aangelegd naast het terrein van Vissers. De grotere verkeersdruk kan in de Krayenhofflaan op twee manieren verwerkt worden: door eenrichting in te voeren of door een “knip” in de straat te maken. Op dit moment is hier nog geen keuze in gemaakt. Samen met bewoners en bedrijven zijn er de afgelopen maanden gesprekken geweest, waarbij niet iedereen dezelfde voorkeur heeft. Deze gesprekken worden voortgezet, waarna het college een besluit zal nemen.

Vervolg
Het college heeft nu het besluit genomen om van de Krayenhofflaan een fietsstraat te maken. Ook heeft het college het voorlopig schetsontwerp voor de Vijfknoop en omgeving vastgesteld als voorbereiding op de definitieve besluiten. De gemeente praat nu verder met omwonenden, bedrijven en belangenverenigingen om zo uiteindelijk te komen tot een uiteindelijk besluit over de maatregelen. Er komt nog een formeel inspraakmoment over de bestemmingsplanwijziging. Ook moet er nog een verkeersbesluit worden genomen. Dit staat in 2023 gepland. De verwachting is dat in 2024 met de aanpassing van de Vijfknoop en omgeving gestart gaat worden.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen