Gemeente gaat extra investeren in de binnenstad

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
11 oktober 2022

Het stadsbestuur gaat door met extra investeren in de Nijmeegse binnenstad. Hiervoor is in het coalitieakkoord 15 miljoen gereserveerd. Het tienjaren plan ‘Koers voor de Binnenstad’ zet in op een bruisende en groene binnenstad waarbij ook aandacht is voor nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering, de huidige energiecrisis en de effecten van de coronacrisis.

John Brom, wethouder Binnenstad: “Met deze koers kijken we 10 jaar vooruit. Waar gaan we naartoe? Wat zijn kansen en bedreigingen? Daarnaast komt er een vervolg van het Actieplan Binnenstad/Hartje Nijmegen met projecten voor de komende vier jaar. Als iets goed werkt – zoals de aanpak van het Actieplan samen met ondernemers, inwoners en bezoekers van de binnenstad – zetten we dat tenslotte graag voort. Ook betrekken we deskundigen hierbij.”

Iedereen mag meedenken

De gemeente maakt de Koers voor de Binnenstad sámen met de stad. In gesprek met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren worden ambities, kansen en opgaven bepaald. En in november vindt een binnenstadslab plaats waarbij externe experts uitgenodigd worden om zich drie dagen onder te dompelen in de binnenstad en hun advies te geven.

Koers voor de Binnenstad

Onderdelen van de Koers voor de Binnenstad zijn een analyse van hoe de binnenstad ervoor staat, een toekomstvisie én een aanpak met concrete projecten. Het gaat daarbij om het op de agenda zetten van grote projecten zoals ontwikkellocaties. Uitdagingen in het plan zijn het vergroenen en autoluw maken van de binnenstad. Ook komt er een vervolg van het Actieplan van Hartje Nijmegen waarin grote en kleinere projecten door verschillende partijen uit de stad uitgevoerd worden om de binnenstad te verbeteren.

De Koers voor de Binnenstad bepaalt straks waar de 15 miljoen in geïnvesteerd wordt. Vergroening, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijke punten.

Hartje Nijmegen Week

Om nieuwe ideeën op te halen, staat de Nijmeegse Mariënburgkapel van 17 tot en met 22 oktober in het teken van de Hartje Nijmegen Week. Nijmegenaren kunnen hier binnenlopen voor een tentoonstelling over de acties van de afgelopen jaren. Ook kan de bezoeker nieuwe ideeën insturen voor de binnenstad. De gemeente Nijmegen haalt ook ideeën op via scholen, de campus, de markt en het station. Daarnaast is er een extra bijeenkomst voor ondernemers. Geen tijd om langs te komen maar wel om mee te denken? Plannen voor de binnenstad kunnen ingestuurd worden naar nijmegen.nl/hartjenijmegen.nl.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen