oud-wethouder Renske Helmer-Englebert voorgedragen als nieuwe burgemeester van Wijchen

Van onze redactie
30 september 2022

De gemeenteraad van Wijchen draagt Renske Helmer-Englebert, oud-wethouder van Nijmegen, voor als nieuwe burgemeester van Wijchen. Dit is bekendgemaakt tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022.

Renske Helmer is 52 jaar oud. Ze woont in Nijmegen, met haar echtgenoot en twee zoons. Ze was van augustus 2021 tot februari 2022 waarnemend burgemeester van de gemeente Voorst. Daarvoor was ze ruim zes jaar wethouder van de gemeente Nijmegen, nadat ze daar 2,5 jaar raadslid was. Ze heeft als adviseur en beleidsmedewerker gewerkt bij onder andere Zorgbelang Nederland en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

De beste burgemeester voor Wijchen
De gemeenteraad is ervan overtuigd dat Renske Helmer de beste burgemeester voor Wijchen is. De raad ziet haar als een prettige, warme persoon. Iemand die de politiek dichter bij de inwoners kan brengen, en de inwoners dichter bij de politiek. Vanwege haar bestuurlijke ervaring en bekendheid met de regio, kan ze ook in de regio de Wijchense belangen goed behartigen.
Inwoners hebben voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester belangrijke aandachtspunten meegegeven aan de gemeenteraad. Renske Helmer bezit de eigenschappen waar inwoners waarde aan hechten. Ook legt zij de accenten op die zaken die inwoners belangrijk vinden. Denk aan zichtbaarheid en benaderbaar zijn. Maar ook aan eigenschappen als betrouwbaar, integer, verbindend, betrokken en meelevend.

Van voordracht, naar benoeming en installatie
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beoordeelt de aanbeveling van de gemeenteraad en de procedure die doorlopen is. Na een gesprek met de voorgedragen kandidaat, beslist de minister over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. De Koning ondertekent het benoemingsbesluit en ook de minister van BZK zet haar handtekening. Dan is de benoeming definitief. De gemeenteraad hoopt de nieuwe burgemeester te installeren tijdens een bijzondere raadsvergadering op 18 november.

Zoektocht naar nieuwe burgemeester
In maart 2020 heeft Wijchen afscheid genomen van burgemeester Hans Verheijen. Hij werd burgemeester van Sittard-Geleen. De gemeenten Druten en Wijchen waren in die tijd met elkaar in overleg over een mogelijke fusie tussen de twee gemeenten. Daarom is toen besloten dat Wijchen een tijdelijke burgemeester kreeg. Marijke van Beek was de afgelopen 2,5 jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Wijchen. De fusie tussen Wijchen en Druten ging niet door. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is de zoektocht gestart naar een vaste burgemeester. Inwoners, organisaties en ondernemers hebben hiervoor belangrijke aandachtspunten meegegeven. Op basis hiervan is een profielschets opgesteld. Hiermee is de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad op zoek gegaan naar de beste burgemeester voor Wijchen. 


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen