Laatste deel Centrale Gelderland wordt 6 oktober opgeblazen

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Ger Neijenhuyzen
28 september 2022

Donderdagochtend 6 oktober om 10.00 uur staat de laatste grote gebeurtenis in de sloop van Centrale Gelderland voorlopig gepland. Met de inzet van springstoffen worden de resterende ge­bouw­delen van de centrale gecontroleerd neergehaald.

De weersomstandigheden zijn belangrijk om hinder van de sloop, verspreiding van stof, zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom wordt de sloop uitgesteld als de weersomstandigheden ongunstig zijn. Dat betekent dat de sloop kan plaatsvinden vanaf donderdag 6 oktober, op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 of tussen 19.00 en 22.00, op zaterdag tussen 8.00 en 22.00 en op zondag tussen 12.00 en 16.00 uur. 

De besluitvorming over het sloopmoment vindt in stappen plaats, waarbij vanaf 2 dagen van tevoren tot 15 minuten vóór aanvang van de gebeurtenis steeds een beslismoment is. De meest actuele informatie over de sloop vindt u op www.centralegelderland.nl.

Wat wordt er gesloopt?

De gebouwdelen die worden gesloopt bestaan uit de DeNOx-installatie, het ketel­huis en de turbinetafel (zie stappen 3 en 4 in de afbeelding hieronder). In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd, is in nauw overleg met de aannemer en de betrokken autoriteiten besloten om stappen 3 en 4 in één keer uit te voeren.

Wat merkt u ervan?

Op het moment van de sloop zullen in een tijdsbestek van ongeveer 10 seconden de aan­ge­brachte springstoffen kort achter elkaar afgaan en vallen de gebouwdelen op gecontroleerde wijze naar de grond. U gaat dit als omwonende of na­burig bedrijf horen én merken. Het geluid is hard maar kort­stondig van aard. Wel zullen er in ver­ge­lij­king met de vorige twee sloopgebeurtenissen meer knallen te horen zijn. Ook zal er veel stof vrij­komen. Door het inzetten van verbeterde preventieve maatregelen zorgt het bedrijf ervoor dat u als omwonende of naburig bedrijf zo min mogelijk hinder ondervindt. Het stof is niet gevaarlijk voor de ge­zond­heid. U kunt gewoon naar buiten en er is geen reden om ramen en deuren te sluiten.

Wat is er verbeterd aan bestrijding van stofoverlast?

Op 5 maart 2022 is stap 2 in de sloop van Centrale Gelderland uitgevoerd. Toen zijn het elektro­statische filter en de schoorsteen met springstoffen gecontroleerd neergehaald. Door de combinatie van oostenwind en haperende watervernevelaars is toen helaas stofoverlast ontstaan in Weurt.

Vanzelfsprekend heeft het bedrijf geleerd van eerdere sloopervaringen. Daarom voeren ze nu samen met de aannemer Brown & Mason verbeteringen door. Allereerst is het pakket van middelen die  ingezet worden om stofverspreiding te bestrijden verder uitgebreid en verbeterd. Zo plaatsen ze onder andere waterreservoirs in de diverse gebouwdelen waaruit water vrijkomt tijdens het vallen. Daarnaast worden extra water­vernevelaars om verspreiding van stof tegen te gaan ingezet. Ook is de verwachting dat door aangepaste testen van het stofbestrijdingssysteem voorafgaand aan de sloopgebeurtenis dit keer beter beslagen ten ijs te komen. En ten slotte wordt meer rekening met het weer gehouden, zie onder.

Wat bepaalt het moment van sloop?

De weersverwachtingen voor 6 oktober worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als de verwachte om­standigheden zoals windrichting en windkracht ongunstig zijn voor de sloop en/of stof­verspreiding, wordt de sloop uitgesteld. Dit betekent dat de sloop kan worden verplaatst naar een later tijdstip in de middag of in de avond of zelfs naar de vol­gende dag of enkele dagen later. De meest actuele informatie vindt u op de website www.centralegelderland.nl.

Praktische zaken

Op en rondom het terrein van Centrale Gelderland gelden enkele uren voor de sloop strenge veilig­heidsmaatregelen. Er zijn verkeersregelaars aanwezig op onder andere de Sluis, de Westkanaaldijk ter hoogte van Weurt-Noord, de Industrieweg ter plaatse van De Klok Logistiek en de Weurtseweg ter plaatse van De Variabele. De Weurtseweg zal tijdelijk voor alle verkeer worden afgesloten tussen De Variabele (Weurtseweg 500) en de Sprengenweg. 

Omwille van de openbare orde en veiligheid zal de politie aanwezig zijn. Iedereen wordt verzocht weg te blijven van het ENGIE terrein. Net als de vorige keer is de sloop van de resterende gebouwen van Centrale Gelderland te volgen via een livestream. De livestream is te zien via onze website en Facebookpagina.


Dit bericht delen:

Advertenties