ACN Presenteert: Het gastvrije station

Van onze redactie
28 september 2022

Het stationsgebied van Nijmegen moet de komende tien jaar transformeren naar 
een duurzame mobiliteitshub met tweeduizend nieuwe woningen, waarin het goed wonen, werken en leven is. Hoe kan het gebied, tussen alle ruimteclaims, ook een 
plek voor de stad worden? Architect Albert Herder en stedenbouwkundige Hilde 
Blank presenteren inspirerende voorbeelden van gastvrije publieke ruimtes.

Treinstations in Nederland raken steeds meer afgesloten van het publieke domein. 
Voordat het woord stadshuiskamer was uitgevonden, boden perrons en stationshal een 
dak boven het hoofd van zo’n beetje iedereen. Inmiddels worden stations beheerst door 
efficiëntie en veiligheid: overal hangen camera’s en kille poortjes, lege hallen en pleinen 
bepalen het beeld. 

De stad ontmoeten

Durven we bij de herinrichting van de publieke ruimte van het nieuwe stationsgebied 
beheersing los te laten en toe-eigening door gebruikers te waarderen? Albert Herder 
(Studioninedots) laat zien hoe een publieke ruimte verwondering kan oproepen, eigenheid heeft en uitnodigt tot ontmoeting. Hilde Blank (BVR) vertelt hoe je van een stationsomgeving een inclusieve plek maakt en voorkomt dat logistiek en gebouwen de overhand krijgen. De voorbeelden van Albert Herder en Hilde Blank bespreken we met gebiedsmanager van gemeente Nijmegen Paul Matthieu.


Di 4 oktober | 20.00 – 21.30 uur | LUX Nijmegen
Kosten: € 7,50 excl. servicekosten

studenten en sponsoren gratis

Voor tickets volg de QR-code.


Dit bericht delen:

Advertenties