Klimaatstresstest voor Nijmegen

Van onze redactie
21 september 2022

De gemeente heeft, samen met adviesbureau RoyalHaskoningDHV, in kaart gebracht wat
Nijmegen in 2050 kan verwachten aan risico’s voor wateroverlast, hittestress en droogte.
Dit vormt de basis voor een Nijmeegse aanpak om de stad klimaatbestendiger te maken.

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen. De impact hiervan op onze stad is al merkbaar. De komende jaren gaat het vaker en harder regenen en worden de zomers heter en droger. Door te kiezen voor meer groen, meer schaduw en meer waterberging kan de stad beter worden beschermd. Om goed aan de slag te kunnen, moet eerst duidelijk zijn waar de grootste knelpunten liggen. Die zijn nu met behulp van een ‘stresstest’ in beeld gebracht.

Lees collegebesluit 4.7  ‘Klimaatstresstest Nijmegen'


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen