Ingang station Nijmegen via Tunnelweg definitief dicht

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
14 september 2022

De ingang van station Nijmegen aan de Tunnelweg , die het afgelopen jaar bij wijze van proef in de spitsuren open was, gaat per 1 oktober definitief dicht. NS, ProRail en gemeente Nijmegen hebben besloten de proef niet voort te zetten.
 

De ingang werd in april 2021 afgesloten vanwege veiligheidsredenen en om overlast tegen te gaan. Eerder genomen maatregelen zoals extra verlichting, gericht cameratoezicht en inzet van medewerkers Veiligheid & Service hadden niet het gewenste effect.

De afsluiting van de tunnel leidde tot een wezenlijke afname van zwartrijden en geweldsincidenten op het station. De afsluiting werd door een deel van de inwoners van Nijmegen-West als een bezwaar ervaren. Om hen tegemoet te komen werd dit voorjaar met de betrokken partijen afgesproken bij wijze van pilot de tunnelingang tijdens de spitsuren op werkdagen te openen. Tijdens deze openingstijden was er op kosten van de gemeente Nijmegen een beveiliger aanwezig.

Evaluatie

De pilot met beperkte openstelling is de afgelopen tijd door de betrokken partijen uitgebreid geëvalueerd. Conclusies hiervan zijn dat de openstelling niet heeft geleid tot toename van overlast of veiligheidsproblemen in vergelijking met de periode toen de ingang volledig afgesloten was.

Beperkt gebruik

Tijdens de opening van de ingang tijdens de spits op werkdagen maakte dagelijks ongeveer 2% van de reizigers (ruim 800 passages door iets meer dan 400 mensen) gebruik van deze ingang. Van deze reizigers gebruikte weer 10% de ingang louter als doorgang naar de voorzijde van het station. Deze relatief bescheiden aantallen, in combinatie met de kosten (voortzetting van de openstelling met bewaker zou minimaal 80.000 euro per jaar kosten) hebben geleid tot het besluit om de proef niet voort te zetten en de ingang definitief af te sluiten. Opening zonder beveiliger is vanuit het oogpunt van veiligheid geen optie. De ingang zal daarom op vrijdag 30 september voor het laatst open zijn tijdens de spitsuren.
 

Vervolg

ProRail, NS en gemeente gaan de komende jaren een hoogwaardige spoorverbinding en een volwaardige westentree van het station realiseren. De verwachting is dat het project in 2028 helemaal gereed is en dat de ingang aan de westzijde medio 2027 open kan. Tot die tijd zal de ingang aan de Tunnelweg gesloten blijven en kunnen reizigers vanuit Nijmegen-West via de centrumzijde naar het station toe.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen