Vrijdag 26 augustus: Orgelkring-excursie naar Elburg

Van onze redactie
14 augustus 2022

Orgelkring Nijmegen laat weten: "Vanwege corona hebben we de afgelopen twee jaar helaas moeten afzien van onze jaarlijkse dagexcursie. Dit jaar pakken we de draad weer op. Reisdoel is dit keer het oude Hanzestadje Elburg, met zijn ongekende rijkdom aan historisch waardevolle gebouwen."

"Het grootste daarvan – de Grote of St. Nicolaaskerk – bezoeken we ’s ochtends. In de kerk bevindt zich een imposant orgel met een rijk gedecoreerd front, in 1825 gebouwd door Georg Heinrich Quellhorst. Het is in nagenoeg originele staat en geeft een boeiend beeld van de orgelbouw in de eerste helft van de negentiende eeuw. Daarnaast beschikt de kerk over een koororgel dat in 1974 door de fa. Hendriksen en Reitsma vervaardigd is, waarbij gebruik gemaakt is van eeuwenoud pijpmateriaal.

Na de lunch betreden we het oudste historische bouwwerk van Elburg, het stadskasteel dat in de jaren 1392-1396 voor de hertog van Gelre opgebouwd is en dat thans het nationaal orgelmuseum herbergt. Dit bijzondere museum is geheel gewijd aan de ontwikkeling van het Nederlandse pijporgel en zijn muziek, van de middeleeuwen tot op heden. Het omvat o.a. een unieke collectie huisorgels waarvan er een aantal tijdens de rondleiding kort bespeeld zullen worden. Het bezoek wordt besloten met een illustratief concert op het Leeflang-orgel in de concertzaal van het museum.
Na afloop is er nog volop gelegenheid om in het pittoreske stadje rond te kijken en/of iets te nuttigen."

Vertrek uit Nijmegen: 9.00 uur Terugkeer in Nijmegen: 17.30 uur
(De opstapplaats is t.o. het station: de Burg. Hustinxstraat, d.i. de dalende weg richting het centrum)

De kosten bedragen € 75 p.p. Daarvoor krijgt u vervoer per touringcar, koffie met gebak, een verzorgde lunch, documentatie, deskundige begeleiding, demonstratie en bespeling van de orgels, alsook een rondleiding door het museum.
Donateurs, die € 50.- of meer doneren, krijgen € 10.- korting op de excursieprijs.

U kunt zich voor deze dagexcursie aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar:
marcel.grol@planet.nl (secr. M. Grol, Burchtstraat 7, 6511 RA Nijmegen), onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op de rekening van de orgelkring:
NL53 RABO 0127 959 270 t.n.v. penningmeester Nijmeegse Orgelkring
o.v.v. dagexcursie 2022.

Vermeld bij de betaling duidelijk uw naam en adres i.v.m. de bevestiging en de informatie die u toegestuurd zal worden.


Dit bericht delen:

Advertenties